Lyt til artiklen:

Landbruget er en del af regeringens 2030-plan

00:00
Hastighed: ???x
03:40

Abonnementsartikel

Landbruget dukker op flere steder i regeringens 186 sider lange valgoplæg DK2030 med undertitlen et grønnere, sikrere og stærkere Danmark 2030.

Landbruget spiller en rolle flere steder i regeringens 2030-plan. Det er særligt inden for klima og miljø, men 2030 planen lægger også op til en mulig skattestramning over for landbruget. Der lægges op til stærkere regulering af landbrugets CO2-udledning, men regeringen holder stadig muligheden åben for at pålægge landbruget en CO2-afgift:

"I næste fase af den grønne skattereform skal landbrugets udledninger af drivhusgasser omfattes af øget regulering. En afgift kan være et afgørende instrument til at indfri klimamålsætningen," skriver regeringen i sin plan.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De 186 sider i 2030-planen beskæftiger sig i meget vid udstrækning med emner, som regeringen allerede har lagt planer frem - ikke mindst de mange planer og politiske aftaler, som har fyldt meget de seneste måneder. Derfor er flere af kapitlerne reelt gentagelser af allerede fremlagte planer eller indgåede politiske aftaler.

Grønne ambitioner

En af gentagelserne er, at regeringen skriver, at den i sit nyligt lancerede Klimaprogram 2022 har fremlagt en samlet køreplan for de grønne ambitioner, der blandt andet indeholder fokus på landbrugsområdet.

Det indebærer blandt andet genbesøg af "Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug" fra oktober 2021, hvor der ifølge regeringen vil blive fulgt op på en række udviklingsspor, ligesom næste fase af en grøn skattereform også vil forholde sig til regulering af landbrugets udledninger.

Regeringen konkluderer også i oplægget, at Danmark har næsten nået tre fjerdedele af 70 procents CO2-reduktionsmålet, selvom det meste endnu er ambitioner i politiske aftaler.

Det understreges af, at regeringen skriver: "Klimapolitikken er siden regeringens tiltrædelse blevet til via en lang række store og brede aftaler."

Artiklen fortsætter efter annoncen

Blandt en af flere centrale aftaler fremhæver regeringen blandt andet aftalen om "Grøn omstilling af landbruget" fra oktober 2021 samt den grønne skattereform.

Regeringen beskriver desuden, hvordan den forsøger at balancere indførelse af klimaskat med hensynet til dansk erhvervsliv, og den fremhæver en række tiltag, som den mener opfylder dette hensyn.

Men der er mere i vente for landbruget, fremgår det af regeringens 2030-plan:

"I de kommende år vil fokus skifte mod de mindre veldefinerede udledninger på især landbrugsområdet, hvor klimareguleringen historisk har været begrænset.... Yderligere indsatser i landbruget og implementering vil bringe os i mål."

Landbrugsaftale

Regeringen har også viet et større afsnit i 2030-plannen til en omtale af landbrugsaftalen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

"Landbrugsaftalen skal understøtte den grønne omstilling i land- og skovbrugssektoren og sikre en forbedring af det danske vandmiljø og bedre plads til naturen i landbrugslandet", skriver regeringen.

Regeringen henviser til, at aftalen indeholder et bindende reduktionsmål på 55-65 procent i land- og skovbrugssektoren, hvilket i forhold til 1990-niveauet svarer til en yderligere reduktion på mellem fem og syv millioner tons CO2-ekvivalenter.

Ekspertgruppe og landbruget

Det fremgår også af 2030-planen, at aftale om grøn skattereform for industri med videre følger op på første delrapport fra "Ekspertgruppen for en grøn skattereform", som siden har arbejdet videre og forventes at aflevere sin endelige rapport i efteråret 2022.

"Den endelige rapport vil adressere alle udledninger i 70 procent-målet, herunder landbruget", hedder det i 2030-planen.