Lyt til artiklen:

Lea Wermelin sender Vandplan3 i høring

00:00
Hastighed: ???x
01:47

Abonnementsartikel

Den 22. december sendte regeringen den stærkt forsinkede Vandplan 3 i høring. Vandplaner, der skal sikre, at vandmiljøet i Danmark opnår god økologisk tilstand senest i 2027.

EU's medlemslande vedtog i år 2000 vandrammedirektivet, der har til formål at sikre, at alt vand opnår "god tilstand". Derfor skal Danmark og de øvrige medlemslande udarbejde vandområdeplaner og tilhørende indsatsprogrammer, der skal sikre, at miljømålene for vandløb, søer, kyststrækninger og grundvandet nås. Regeringen har forpligtet sig til at nå i mål med vandrammedirektivet i 2027.

- Der er et stort og langsigtet arbejde foran os i at skabe et godt vandmiljø for dyr, planter og mennesker. Den opgave skal vi løse i fællesskab. Derfor er jeg glad for, at regeringen og aftaleparterne med landbrugsaftalen i oktober bekræftede, at vi skal forbedre tilstanden i vores vandmiljø. Vi skal sikre fuld implementering af vandrammedirektivet, og med landbrugsaftalen har vi fastlagt en ambitiøs indsats mod den allerstørste presfaktor, nemlig kvælstofudledningen, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelse den 22. december.

Med aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug er der aftalt konkrete indsatser svarende til en reduktion af udledningen på ca. 10.400 ton i de kystvande og fjorde, hvor der er behov.

Ved genbesøget i 2023/2024 træffes der beslutning om håndtering af mankoen for at leve op til vandrammedirektivet. På samme måde vil der også for de øvrige vandplansindsatser skulle tages stilling til den resterende indsats. Her vil der kunne handles på baggrund af de udviklingsinitiativer, der nu sættes i værk - blandt andet en skærpet indsats over for miljøfarlige stoffer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce