Lyt til artiklen:

Sønderjyder inviterer ministre til snak om efterafgrøder

00:00
Hastighed: ???x
02:04

Abonnementsartikel

Seks syd- og sønderjyske organisationer med godt 3.000 medlemmer bag sig frygter, at det faglige grundlag for efterafgrøderne ikke er i orden.

Usikkerheden om vandmiljøplanerne og efterafgrøderne er nu så stor, at et samlet landbrug i Syd- og Sønderjylland indbyder miljøminister Lea Wermelin og fødevare- og landbrugsminister Rasmus Prehn til et fagligt møde for at få svar på en række spørgsmål, som trænger sig på.

LHN, SLF, Sønderjysk Familielandbrug, KHL, Agerskovgruppen og LandboSyd med godt 3.000 medlemmer bag sig vil gennemføre mødet centralt i Sønderjylland, når høsten er overstået, skriver de sønderjyske organisationer i en pressemeddelelse.

- Vi oplever, at der i forbindelse med forhandlingerne om Landbrugspakken kommer forskellige politiske og faglige meldinger om især efterafgrøder, og det kan være noget forvirrende som planteavler, siger formand for LandboSyd, Henrik Jessen, på vegne af de seks organisationer.

- Flere af vores kolleger frygter, at lovgivningen og reglerne om efterafgrøder kommer til at bygge på et grundlag, der ikke er fagligt i orden, siger han.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Manglende forhandlinger

Henrik Jessen konstaterer, at de politiske forhandlinger ikke er kommet i gang efter sommerferien, og at der er stor usikkerhed om, hvornår det sker og hvornår de kan forventes afsluttet.

- At få den faglige baggrund for efterafgrøderne sat på plads vil give mere ro blandt planteavlerne og kan medvirke til en bedre forståelse for de beslutninger, som politikerne træffer. Vi har desuden en tro på, at det vil være til stor nytte i jeres videre arbejde at drøfte situationen med landmænd, som arbejder med efterafgrøderne til hverdag, skriver organisationerne i brevet til ministrene.

Forvirringen er ikke mindst stor efter at Landbrugsavisen har offentliggjort et danmarkskort fra ministeriet, som viser, at der lægges op til at ændre fordelingen af efterafgrødekravet til hele landbrugsarealet.

- Det kunne være spændende at få at vide, hvilke modelberegninger, der ligger bag disse markante ændringer og hvorfor nogle planteavlere skal fortsætte med eftergrøder i områder, hvor der senere ikke skal være efterafgrøder, siger Henrik Jessen på vegne af de syd- og sønderjyske organisationer.