Abonnementsartikel

Man kan med fordel gå sammen om at finde løsninger for BNBO-aftaler, skriver landboforening.

Ved Follerup mellem Vejle og Fredericia er otte lodsejere gået sammen om at finde den bedste fælles løsning for BNBO-aftaler.

De har alle BNBO'ere på deres jord, og i stedet for at de hver især går i dialog med forsyningsselskabet TREFOR og Vejle Kommune om frivillige BNBO-aftaler, ønsker de at se arealerne i et større perspektiv.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det skriver Vejle-Fredericia Landboforening i en pressemeddelelse.

- Det giver rigtig god mening, at vi arbejder på at finde gode, fælles løsninger. Hvis vi kun har blikket rettet mod vores egen jord, er der risiko for, at vi kommer til at spænde ben for hinanden. Desuden er der flere muligheder at arbejde med, når vi ser arealerne i en helhed, fortæller næstformand i Vejle-Fredericia Landboforening, Peter Buhl.

Fordel i helhedsorienteret løsning

Vejle-Fredericia Landboforening holdt i foråret et medlemsmøde om BNBO for at klæde de berørte medlemmer på til at løse opgaven. Foreningen har også holdt et fælles møde med TREFOR og Vejle Kommune.

- Jeg har tre BNBO'ere på min jord og har tænkt mange muligheder - og konsekvenser - igennem. Der er ingen tvivl om, at det er en krævende proces, som tager tid, men jeg er fuld af fortrøstning. I den nærmeste fremtid har vi aftalt at holde et møde med TREFOR, hvor vi skal drøfte muligheder og løsninger. I lodsejergruppen vil vi gerne høre, hvilke tanker forsyningsselskabet har gjort sig, så vi kan drøfte dem og blive klogere på, om det er en retning, vi kan se os selv i, forklarer Peter Buhl.

Han bliver suppleret af TREFORS vandforsyningschef Lars Skjerning:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg kan sagtens se fordelen i, at vi sammen tænker helhedsorienterede løsninger. Vi har haft en god dialog om BNBO med Vejle-Fredericia Landboforening i meget lang tid, og vi ser frem til, at den fortsætter og munder ud i nogen frivillige aftaler, som vi alle kan se os selv i, slutter Lars Skjerning.