I dag holder Folketingets Klima-, Energi og Forsyningsudvalgt høring om Power-to-X, der er det nye sorte i den grønne omstilling.

- Vi kommer i mål med et klimaneutralt samfund, hvis vi udbygger vores produktion af vedvarende energi samtidigt med, at vi stopper med brugen af fossile energikilder. Her er Power-to-X en væsentlig del af løsningen, lyder et opråb fra væsentlige aktører på tværs af sektorer, skriver Ingeniørforeningen, IDA, i en pressemeddelelse.

Danmark har fået en klimalov, hvis ambition er at reducere drivhusgasudslip med 70 procent i 2030. Det kræver, at vi tager nye metoder for energilagring i brug og arbejder sammen på tværs af sektorer for at komme i mål. Power-to-X er en oplagt løsning, som kan realisere dette, fremhæver en række virksomheder og organisationer i et fælles forståelsespapir.

- Regeringen er kommet med en ambitiøs klimalov, og hvis vi skal i mål på den lange bane, så kræver det(derfor), at vi strategisk fokuserer på teknologier, der er med til at løse udfordringerne ved energilagring og mere bæredygtigt brændstof. Og her er Power-to-X det nye sort i den grønne omstilling. Derfor er vi gået sammen med en række væsentlige aktører, der alle har grønne ambitioner, for at påpege, at der momentum for at accelerere Power-to-X-teknologierne i Danmark, siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for Ingeniørforeningen, IDA.

Udfase fosile brændstoffer

Forståelsespapiret er blevet til på baggrund af en række tværgående workshops, 60 forskellige centrale aktører som Norwegian, CircleK, Brintbranchen, Haldor Topsøe, IDA med flere har holdt. Her var der enighed om at opfordre regeringen til at understøtte en ambitiøs indfasning af Power-to-X-teknologien i Danmark.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi skal udfase vores forbrug af fossile brændsler i Danmark og i resten af verden. I Danmark har vi en tradition for at samarbejde på tværs sektorer og i produktive konstellationer af virksomheder, myndigheder, investorer og vidensinstitutioner. Det er essentielt, hvis vi skal udnytte Power-to-X-potentialet og på sigt sælge løsninger til resten af verden. Og her er vores medlemmer uomgængelige, fordi de har kompetencer og know how til at bidrage til at videreudvikle teknologierne, siger Thomas Damkjær Petersen.

Høringen i Folketinget i dag har til formål, at få ajourført billede af, hvor Power-to-X-teknologien står i dag, og hvilket perspektiver den rejser for Danmark. Både i forhold til energilagring og vedvarende energi og til de grønne produkter, man kan skabe med teknologien.