Abonnementsartikel

Lempeligere regler for beskatning af sælgerpantebreve er på vej. De nye regler vil lette overgangen for mange unge landmænd, mener Lone Andersen, formand Familielandbruget.

For Familielandbruget har ændringerne i beskatningen af sælgerpantebreve været en mærkesag, de har kæmpet for i 10 år. Lone Andersen har argumenteret for, at netop lempeligere beskatning er et middel til at give unge, nyetablerede landmænd bedre økonomisk mulighed for at overtage en bedrift.

- De nye skatteregler vil være endnu et værktøj i værktøjskassen. Lovforslaget vil understøtte selveje, siger Lone Andersen, formand for Familielandbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opgørelser viser, at cirka 70 procent af landbrugseleverne ikke er fra landet, og derfor ikke kan overtage en familielandbrug i generationsskifte.

- Disse unge skal ud i fri handel, og sælgerpantebrevene vil give dem en ekstra mulighed, siger Lone Andersen.

Tal viser, at 100 landmænd under 35 år starter op om året som deltids- eller fuldtidslandmænd.

En række betingelser

Med de nye regler følger en lang række betingelser:

Sælger skal få et tinglyst sælgerpantebrev, der mindst skal udgøre et kontant beløb svarende til den avance, der ønskes medregnet over perioden. Løbetiden for pantebrevet skal mindst svare til perioden for udskydelsen, og afdragene må ikke forfalde hurtigere, end med lige store årlige beløb. Ejendommen skal både før og i den efterfølgende periode anvendes erhvervsmæssigt, og det har konsekvenser, hvis ejendommen afstås/skifter anvendelse, eller hvis sælgerpantebrevet, delvist, indfries elelr afstås.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved eventuel afståelse af sælgerpantebrevet skal en eventuel resterende udskudt avance medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst som ejdendomsavance i afståelsesåret. Det samme gælder ved en ekstraordinær indfrielse af sælgerpantebrevet og ved for eksempel skift af anvendelse af ejendom, sælger død og andet.

Fordel for begge parter

- Vi har kæmpet for disse ændringer i 10 år, nu ser det ud til at lykkes. De lempeligere regler vil være til fordel for både køber og sælger. På mange måder er der et gab mellem de to parter. Sælger forventer ofte en noget højere pris for sin ejendom, end det er rentabelt for de unge at starte op med, og de unge er nødt til at have plads i deres landbrug til uforudsete udgifter, siger Lone Andersen.

Lovforslaget er rejst af regeringen og Dansk Folkeparti og var i høring frem til 20. marts. I starten af april skal lovforslaget i 1. behandling i Folketinget. Hvis lovgivningen bliver vedtaget, træder de nye skatteregler for afståelser først i kraft i 2020.