I Landbrug & Fødevarers transportudspil anbefales blandt andet at forbedre fremkommelighed og mindske bøvlet på landevejene ved at regulere reglerne omkring totalvægt og akseltryk. Traktorers og motorredskabers akseltryk skal ligestilles med lastbilers, så 11,5 ton bliver tilladt på den trækkende aksel, og så et treakslet påhængskøretøj må have 10 ton aksellast på alle aksler.

Moderne gyllevogne kører med uudnyttet kapacitet på grund af begrænsninger for akseltryk, og det betyder ekstra ture på landevejen. Potentielt vil over hvert tredje gyllelæs kunne spares, oplyser L&F.