Abonnementsartikel

Et forsinket naturgenopretningsprojekt i Lille Vildmose har fået landmænd op i det røde felt.

I 2013 søgte Aalborg Kommune Fredningsnævnet om tilladelse til naturgenopretning i Lille Vildmose sydøst for Aalborg. Kommunen fik tilladelsen, og de landmænd, som har landbrugsjord i det berørte område, fik erstatning fastsat efter Taksaktionskommissionen. Desuden blev landmændene lovet, at de i et vist omfang ville kunne anvende områderne til græsning og høslet, og at jorden dermed fortsat ville have en værdi for dem.

Urimelig erstatning

Kommunen fik dog ikke gjort noget ved projektet i Lille Vildmose inden for en angivet treårs-frist, så i 2016 ansøgte den igen om tilladelse til at gennemføre projektet. Tilladelsen blev givet igen, men det har siden vist sig, at naturgenopretningen vil medføre, at vandspejlet kommer op i et niveau, som bevirker, at større arealer end først antaget af kommunen bliver uden reel værdi for landmændene. Erstatningen, som blev fastsat af Taksaktionskommissionen i 2009, omfatter de gener, kommunen beskrev dengang, og derfor dækker den reelt set ikke landmændenes faktiske tab. Som konsekvens har landmændene nu kørt advokat Niels Munch fra advokatfirmaet Sønderby Legal i stilling til at føre sagen for sig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De tre berørte landmænd har fået erstatning under forudsætning af, at jorden fortsat kunne benyttes til både græsning og høslet. Nu viser det sig, at området kommer til at stå under vand, hvis naturgenopretningsprojektet gennemføres. Derfor har landmændene slet ikke fået den erstatning, som de er berettiget til, og det er urimeligt, fortæller Niels Munch til Maskinbladet.

Politi og tumult

Udover det ændrede erstatningsgrundlag raser landmændene over, at kommunen uden retskendelse eller samtykke fra den enkelte landmand er trængt ind på deres ejendomme for at kunne udføre gravearbejde.

- De føler, deres ejendomsret er krænket, da kommunen ad flere omgange med og uden politi har forsøgt at tvinge sig adgang til ejendommen. Dette har de seneste måneder resulteret i stor tumult ved Lille Vildmose, fortæller Niels Munch, som i første omgang har til opgave at stævne kommunen på vegne af landmændene.

Maskinbladet følger sagen.