Landbrugsstyrelsen åbner nu for ansøgninger til en ny pilotprojektordning om præcisionslandbrug. Med pilotprojektordningen vil Landbrugsstyrelsen undersøge, om man ved at fastsætte behovet og målrette tildeling af gødning mere præcist kan opnå positive miljøeffekter og samtidig skabe økonomisk gevinst for landmanden.

I de to planperioder pilotprojektordningen løber, vil Landbrugsstyrelsen og de tilmeldte landmænd få mulighed for at opnå erfaring eksempelvis med, hvordan man kan dokumentere og administrere det, når man anvender nye teknologier, og hvordan man kan indsamle dokumentationen for de enkelte teknologiers og metoders miljøeffekt. Erfaringerne fra ordningen vil indgå i en efterfølgende vurdering af, hvordan præcisionslandbrug kan blive et fremtidigt virkemiddel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Producerer du korn eller raps, kan du ansøge om at anvende præcisionslandbrug som alternativ til pligtige efterafgrøder til helt eller delvis at opfylde dit efterafgrødekrav for planperioderne 2018/19 og 2019/20.

Du kan søge om at deltage i pilotprojektordningen ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet senest 8. februar 2018 til Landbrugsstyrelsen.