Abonnementsartikel

Et sprøjteforbud er en kraftig indskrænkning af mulighederne for at drive rationelt landbrug, skriver Maskinbladets chefredaktør i lederen fra den seneste avis.

Et politisk flertal i Aarhus Byråd opfører sig som om, kommunens landmandsindbyggere ikke er ligeværdige borgere med krav på almindelige borgerrettigheder.

Byrådet har vedtaget et sprøjteforbud i Beder-området, som tilsidesætter gældende regler og faglig viden, og som reelt fratager landmændene den fulde ejendomsret til egen jord. Det er et overgreb mod de ramte borgere.

Et sprøjteforbud er en kraftig indskrænkning af mulighederne for at drive rationelt landbrug på arealerne, og den sædvanlige drift umuliggøres for flere af de berørte.

Byrådets argument for at vedtage forbuddet er ikke rationelt, men spiller på følelser og frygt. Forbuddet er angiveligt vedtaget for ikke at løbe nogen risiko for at få pesticidrester i byboernes vand til både drikkeformål og toiletskyl.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Dermed tilsidesætter kommunen de faglige vurderinger, der ligger bag statslige myndigheders godkendelse af pesticider.

For pesticider godkendes ikke i Danmark, hvis de kan ende i drikkevandet. Og Miljøstyrelsen siger helt klart, at den ikke ser nogen risiko for nedsivning til drikkevandet.

Dertil kommer at arealerne i det ramte område vurderes at være overvejende robuste - det vil sige, at Naturstyrelsen ikke har kategoriseret arealerne som sprøjtemiddelfølsomme.

Trods Miljøstyrelsens klare vurdering har det politiske flertal i Århus Kommune alligevel valgt at ovetrumfe den relevante viden med følelseladet frygtpolitik.

Dermed gør kommunen sig skyldig i et groft overgreb mod den halve snes landmandsfamiler, som ikke allerede har bøjet sig for kommunens pres, men nu rammes af vedtagelsen i byrådet.

I den forbindelse er det en ringe trøst, at kommunen lover fuld kompensation. Det har vi for det første til gode at se overholdt.

For det andet kan økonomisk kompensation være et ringe plaster på såret, hvis man har tilrettelagt en bestemt driftsform, der matcher de interesser og kompetencer, man har, foruden at man har investeret i en relevant maskinpark, bygninger med videre.