Lyt til artiklen:

Tilskud til permanent udtagning af landbrugsarealer

00:00
Hastighed: ???x
02:02

Hvis du går med tanker om at udtage landbrugsarealer fra driften, så natur og miljø kan få bedre plads, kan du til efteråret søge tilskud fra ordningen permanent ekstensivering, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det udtagne areal må ikke omlægges, gødskes eller sprøjtes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Du kan til efteråret søge ordningen permanent ekstensivering til arealer, som du gerne vil udtage fra driften.

Det kan for eksempel være marker, der ligger langt fra gården, eller som tit bliver oversvømmet eller af andre årsager er vanskelige at dyrke. Det kan også være arealer, som du ønsker at bruge til naturformål.

Samlet set vil udtagningen af landbrugsarealerne være en gevinst for natur, miljø og klima.

Ordningen afventer EU-Kommissionens endelige godkendelse.

Må ikke omlægges

Når du søger ordningen permanent ekstensivering, indgår du i et treårigt tilsagn, og du får hele tilskuddet udbetalt på én gang. Det udtagne areal bliver pålagt en servitut om, at arealet i fremtiden ikke må omlægges, gødskes eller sprøjtes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilskuddet ventes at være 82.500 kroner/hektar for omdriftsarealer og 35.500 kroner/hektar for permanente græsarealer.

Arealets status ventes fastlagt ud fra den dyrkningsmæssige anvendelse i en tidligere periode. Til hvilke arealer kan jeg søge tilskud til permanent ekstensivering af landbrugsarealer?

Du kan søge ordningen permanent ekstensivering til alle landbrugsarealer. Det er ikke en betingelse, at arealet indgår i et vand- og klimaprojekt eller lignende.

Du kan ikke søge til arealer, der allerede er naturarealer, § 3-arealer eller arealer, der har fredninger eller restriktioner tilsvarende § 3.

Læs mere om permanent ekstensivering.