Vismænd i Det Økonomiske Råd vurderer i deres efterårsprognose, at Danmark har en stærk udvikling i økonomien, og at udviklingen ventes at fortsætte i de kommende år, skriver Børsen.

Frank Øland, cheføkonom i Landbrug og Fødevarer, ser også positivt på den økonomiske udvikling, men vurderer, at Formandsskabet er for optimistiske i forhold til vækstudsigterne for erhvervsinvesteringerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis forventningerne til væksten i erhvervsinvesteringerne skal indfries, så skal der ske flere forbedringer i forhold til skatter, afgifter, finansieringsmuligheder og kreditvilkår, siger han.

Flaskehalsproblemer

I forhold til størrelsen på arbejdsstyrken, så viser en konjunkturmåling fra Landbrug & Fødevarer, at der allerede i dag er betydelige flaskehalsproblemer på det danske arbejdsmarked.

Målingen viser en kraftig stigning i antallet af virksomheder, der melder at "manglende adgang til arbejdskraft" begrænser produktionen. I 3. kvartal 2017 var det hver femte fødevarevirksomhed og næsten hver tredje virksomhed i agroindustrien, der meldte om mangel på arbejdskraft, ifølge Landbrug & Fødevarer.

- Derfor er det afgørende at politikerne fortsat har fokus på strukturforbedrende reformer, der kan øge produktiviteten og arbejdsudbuddet. Vi støtter op om Formandskabets anbefalinger fra "Dansk økonomi, Forår 2017" af en lavere beløbsgrænse i Beløbsordningen for udenlandsk arbejdskraft og mener at positivlisten bør revideres, så også faglært arbejdskraft inden for mangelområder kan opnå arbejdstilladelse, siger Frank Øland.

Ringe konkurrence

Formandsskabet henviser i rapporten til Konkurrencerådets rapport "Konkurrencen på realkreditmarkedet" fra august 2017, der konkluderer at konkurrencen på realkreditmarkedet er begrænset. Den ringe konkurrence på kreditmarkedet har været kendt stof i landbruget i flere år. Landbruget har, ifølge Landbrug & Fødevarer, været særligt hårdt ramt af de stigende bidragssatser som blandt andet har medvirket til at investeringerne i landbruget ligger på et lavt niveau.

Artiklen fortsætter efter annoncen

-Mange landmænd har oplevet markante stigninger i bidragssatserne uden at have reel mulighed for at skifte institut. Derfor er det positivt og nødvendigt at konkurrencerådet er nået frem til en række anbefalinger, der kan styrke konkurrencen. Men som formandsskabet selv anfører, så er effekten af forslagene tvivlsom og derfor skal der ses på yderligere tiltag, siger Frank Øland.