Situationen er dybt alvorlig og mange landmænd i oplandet til Norsminde Fjord er frustrerede. Halvdelen af landbrugsjorden kan ikke længere dyrkes og må tages ud af drift, hvis vandplanerne skal opfyldes.

Således blev situationen ridset op af formanden for Landboforeningen Odder-Skanderborg, Jens Gammelgaard, da foreningen sammen med Venstre Aarhus Syd den 21. august havde inviteret to centrale politikere fra Venstre til Norsminde Fjord.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen og politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen mødte op i maskinhuset hos Anne Arentoft Kristensen, der sammen med sin mand driver landbrug ved Kysing. Efter en debat om forholdene gik turen ned til fjorden.

Der var deltagelse af lokale landmænd, der rammes af planerne, samt repræsentanter for de to arrangerende foreninger, bl.a. kredsformanden for Venstre, Ivan Dybvad, samt bestyrelsesmedlem Thomas Rasmussen, der selv driver landbrug.

Åget er over os

Jens Gammelgaard redegjorde for, at der er aftalt en reduktion på 37 ton N frem mod 2021. En stor og vigtig opgave, som landmændene arbejder seriøst og målrettet for at leve op til, selv om den er svær, lød det.

- Men så kom der en ny rapport fra Københavns Universitet her i foråret, som fastslår, at hvis vandplanerne skal opfyldes, skal vi yderligere reducere 33 ton N i 3. vandplanperiode i årene 2021-27. Det betyder, at vi må stoppe med at dyrke lige under halvdelen af jorden i området til fjorden.

- Derfor oplever vi lige nu, at åget stadig er over os. Vi kan ikke leve med det her. Det er unødvendigt for miljøet. Og det er ødelæggende for vores erhverv, samfund, kommune og arbejdspladser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Situationen er håbløs, hvis ikke det her ændres. Det er tæt på, at folk slår bak og taber lysten. Det er dét, vi gerne vil tale med jer om i dag. Vi kan ikke vente, sagde Jens Gammelgaard.

I orkanens øje

Erling Bonnesen lagde ud med at sige, at han var fuldt ud klar over, at han befandt sig lige midt i orkanens øje. Han forsikrede, at det skal være sådan, at der stadig kan drives landbrug i Danmark.

- Det er utroligt vigtigt, at vi holder fast i det faglige spor. Vi skal have flere målinger, konkret viden og saglighed i tingene. Vi skal væk fra modelberegninger, der bygger på teori og er langt væk fra virkeligheden. Teorien fylder for meget i forhold til målinger. Det er min og Venstres tilgang til det her, sagde Erling Bonnesen.

- Når det så er sagt, så vil jeg også sige, at vi skal finde en balance. Det skal være sådan, at man kan drive landbrug samtidig med at man passer godt på miljøet. Landbrug og miljø skal gå hånd i hånd ? og det kan godt lade sig gøre. Det er utroligt vigtigt, at der arbejdes med de her ting, men vi er kommet for langt over i den miljømæssige grøft.

- Vi arbejder for den målrettede regulering, og vi skal ikke gøre det samme alle steder. Vi skal have forskellige løsninger rundt i landet. Før var der generelle løsninger med samme indsatser over hele landet, det skal vi væk fra.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er ingen tvivl om, at kravene vi nu møder, er for skrappe, det er en misforstået regulering. Vi er på vej over i den forkerte grøft. Vi skal ikke bare have en genberegning, vi skal se på selve fundamentet, som det hele er bygget på. Og her er omdrejningspunket viden ? og ikke hvad vi tror.

- Vi skal have en genberegning af tingene, en evaluering, hvor vi får alt det her undersøgt.

Vigtigt at informere

Jakob Ellemann-Jensen påpegede, at mange mennesker i Danmark ikke kender til landbruget, hverken når det gælder miljø, naturens kredsløb eller forretninger.

- Det er nødvendigt at vi får forklaret folk, at dem der lever af landbrug, de er altså også interesserede i et godt miljø. Folk på Vesterbro tror, at kvælstof er noget farligt noget.

- Generelt må vi bare konstatere, at rigtigt mange mennesker i Danmark har en dagligdag, der er så langt fra landbruget, at de ikke har indsigt i eller for den sags skyld fatter en bjælde af, hvad der foregår i landbrugserhvervet. Her har vi en stor udfordring, og det er meget væsentligt at få forklaret, hvordan tingene hænger sammen. Ellers er der nogen, der får alt for let spil på den politiske bane, som jo er vores virkelighed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi skal have en faglig og saglig tilgang til det her, og det skal vi oplyse godt og grundigt op. Og så skal vi også huske at sige, at hvis vi går den anden vej, så er landbruget et erhverv, vi ikke længere har i Danmark, sagde Jakob Ellemann-Jensen, der tog viden og input med sig til de politiske drøftelser på Christiansborg.

- Alt for meget teori

De lokale landmænd gjorde meget ud af at forklare politikerne, at de med landbrugs- og fødevarepakken har fået langt bedre betingelser for at drive et effektivt landbrug, og at de er parate til at gøre en indsats for at løfte i flok og leve op til kravene, der er stillet frem mod 2021.

- Vi kan godt se, at det er en stor og vigtig opgave. Og vi mener da også, at vi gennem de senere år har leveret rigtigt meget på den miljømæssige side. Det er sket i et godt samarbejde omkring ådalsprojekter og minivådområder ? alt sammen i bestræbelserne på at vi kan nå reduktionsmålene af kvælstof til Norsminde Fjord inden udgangen af 2021, sagde Jens Gammelgaard.

- Lige nu er vi der, hvor vi mangler praktiske målinger, sagde Niels Østergaard, der sidder i bestyrelsen for landboforeningen.

- Der er for meget teori, og vi efterlyser faglig viden baseret på noget konkret. Landmændene er utilfredse, og det kan vi i foreningens bestyrelse godt forstå, sagde han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvornår er nok nok? Vi skal passe på, vi ikke kører videre i det samme spor. Der er brug for et helt andet udgangspunkt, og det er vigtigt, at vi får et nyt syn på sagen, sagde Anne Arentoft Kristensen, der savnede koordinering og en faglig vurdering.

- Og hvem er det lige, der skal foretage den faglige vurdering? Hvis det er de samme mennesker, der står bag det her, kan jeg godt frygte, at der ikke sker noget.

Ansvarlige landmænd

Odders borgmester, Uffe Jensen (V), deltog også i mødet, og han roste det gode samarbejde, der er mellem kommune og landbrug.

- Vi møder meget ansvarlige landmænd, der arbejder seriøst med at leve op til kravene frem mod 2021. De møder nu igen nye krav, som er voldsomme og uforstående.

- Jeg ved, at landmændene efterlyser konsekvensberegninger og fakta i det her frem for teoretiske beregninger. Det har de svært ved at komme igennem med, og det virker jo underligt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg forstår godt, de taber modet. Det er ærgerligt, og det rammer et erhverv, som har stor betydning, også her i vores kommune. Et erhverv, som gør det rigtigt godt, også på den miljømæssige side. Vi har mange følgeerhverv, hvor der skabes beskæftigelse. Vi bakker landbruget 100 procent op omkring den faglige linje, sagde Uffe Jensen.