Abonnementsartikel

Jord tilhørende skovejendomme vurderes stadig efter "bondegårdsreglen". Det indebærer ifølge ministeren i praksis en vurdering til cirka en tredjedel af jordens handelsværdi

Socialdemokratiets finansordfører Jesper Petersen har bedt skatteminister Karsten Lauritzen forklare, om et nyt vurderingslovforslag i betydelig omfang vil påvirke motivationen til at udlægge arealer til biodiversitetsformål, herunder særligt urørt skov.

Ministeren understreger, at der er tale om en objektiv og simpel model for vurdering af landbrugs- og skovejendomme, og at formålet er at sikre, at jord tilhørende skovejendomme fortsat vurderes på det nuværende lave niveau, svarende til landbrugsjord af ringe bonitet vurderet efter "bondegårdsreglen". Det indebærer ifølge ministeren i praksis en vurdering til cirka en tredjedel af jordens handelsværdi.

Ingen klageadgang

Fastholdelse af det nuværende lave niveau er samtidig forudsat at skulle ske i en simpel fremskrivningsmodel, hvor der sker en fremskrivning af den gennemsnitlige hektarpris for den enkelte skovejendom ud fra de nuværende vurderinger:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er ikke muligt at lave vurderingsfaglige korrektioner til denne gennemsnitlige hektarpris, hvilket skyldes, at vurderingerne netop ikke er fastsat ud fra en markedsbaseret vurderingsnorm, men alene er fastsat på statistisk baserede fremskrivninger af gennemsnitsværdier. Da vurderingerne sker objektivt, er der ligeledes ikke klageadgang over de fastsatte vurderinger, skriver ministeren videre.

Påvirker ikke motivation

Han slår fast, at det nuværende lave vurderingsniveau kombineres med, at den lave maksimale beskatningssats på 7,2 promille og minimumssatsen på 1,2 promille ligeledes fastholdes, og derfor skønnes det, at den fremadrettede indekseringsordning ikke påvirker motivationen til at udlægge arealer til biodiversitetsformål, herunder særligt urørt skov, i betydeligt omfang.