Abonnementsartikel

Cirka 1200 landmænd modtog hver over én million kroner i støtte i 2016.

Miljø- og fødevareministeren Esben Lunde Larsen har i et svar til Trine Torp (SF) redegjort for, hvor mange landmænd, der i det seneste år har modtaget én million kroner eller mere i landbrugsstøtte, hvor meget disse landmænd modtog i alt, og hvor stor del af den samlede landbrugsstøtte de modtog.

I den forbindelse udbeder SF'eren sig også en liste over de pågældende personer og selskaber.

Esben Lunde Larsen oplyser, at der i 2016 blev udbetalt landbrugsstøtte på godt og vel syv milliarder kroner fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og statslig medfinansiering.

Over én million hver

Der var i 2016 1182 støttemodtagere af landbrugsstøtte, der fik udbetalt én million kroner eller mere. Det samlede udbetalte beløb til disse støttemodtagere var cirka 2,075 milliarder kroner, hvilket svarer til cirka 29 procent af den samlede udbetaling.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det kan i øvrigt oplyses, at medlemsstaterne ifølge gældende EU-regler er forpligtet til hvert år at offentliggøre oplysninger om dem, der modtager landbrugsstøtte. Oplysningerne kan findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside, oplyser ministeren.