Abonnementsartikel

Landbrug & Fødevarer glæder sig over Esben Lunde Larsens udspil til en ny lov, der skal forenkle en række støtteordninger.

Det bliver snart en smule lettere at være landmand - i hvert fald for dem, der søger støtte fra en række af EU's landdistriktsordninger. Således bliver ansøgning om og udbetaling af støtte til for eksempel miljøteknologi og modernisering af staldanlæg snart væsentligt nemmere og mindre ressourcekrævende.

Det er resultatet af en ny lov, som onsdag den 5. april blev førstebehandlet i Folketinget, og som forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2017

Loven betyder i praksis, at en landmand, som søger støtte, eksempelvis til modernisering af en svinestald, slipper for en stor del af det administrative bøvl i forbindelse med støtteansøgningen. Fremover beregnes støtten nemlig efter standardsatser, så tilskuddet pr. stiplads er det samme for alle. Som det er nu, skal landmanden indhente tilbud flere tilbud, indsende dem til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og dokumentere, at han har undersøgt markedet for at få den bedste pris på projektet.

Den kommende lovændring vækker stor tilfredshed hos Erik Larsen, der er formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi er meget glade for ændringen. Den nye ordning med standardsatser vil spare os for rigtigt meget bøvl og bureaukrati, og vores motivation til at finde det bedste tilbud vil være den samme, da tilskuddet jo kun udgør 20 procent af projektet, siger Erik Larsen.

Han er særligt glad for, at miljø- og fødevareministeren har lyttet til Landbrug & Fødevarers opfordring til at inkludere tilskud til modernisering af slagtesvinestalde, som der blev søgt om i 2016, men hvor der ikke er givet alle tilsagn endnu, i den nye og enklere ordning.

- Der er god grund til at rose ministeren for at have lyttet. For de berørte, som er i gang med et moderniseringsprojekt bliver det en meget stor lettelse, siger Erik Larsen

Miljø- og Fødevareministeriet forventer selv, at sagsbehandlingstiden kan forkortes med 75 procent, og at der bliver langt færre fejl og dermed risiko for træk i støtten.