Fortolker EU-kommissionen de danske grundvands-indberetninger i den rette sammenhæng - og forstår kommissionen, hvad de danske data om bl.a. nitratindhold repræsenterer?

Dét spørgsmål stiller miljø- og fødevareordfører Carsten Bach (LA) sig selv. Og han mener, at offentligheden mangler indsigt i hele miseren om indberetningerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Derfor skal opfordringen fra mig også være, at de indberettede danske grundvandsdata hurtigst muligt skal gøres fuldt offentligt tilgængelige, lyder det fra Carsten Bach til Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

Han roser Bæredygtigt Landbrug for at have bragt problematikken frem i offentligheden:

- Jeg er overbevist om, at der i hvert fald i det politiske system ikke længere er nogen som helst tvivl om, at dét spørgsmål kræver opmærksomhed. Jeg tror også, at ministeren har forstået budskabet - specielt efter BL's generalforsamling, siger LA-ordføreren.

Selv om Carsten Bach har den opfattelse, at der ikke er tale om bevidst indberetning af forkerte data fra de danske miljømyndigheders side, er problemet således, at indberetningerne ikke er repræsentative, skriver Bæredygtigt Landbrug på sin hjemmeside. Noget, den tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl (S) i sin tid skriftligt har tilkendegivet - oven i købet med en tilføjelse om, at nitrat-procenterne i det danske grundvand er meget lave.

- Jeg har også spurgt den nuværende minister ind til netop dén dagsorden - og afventer stadig svar, fortæller Carsten Bach.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Data må og skal oversættes

For LA-ordføreren er det essentielt at samarbejde om beskyttelse af grundvandet, hvorfor både det terrænnære unge grundvand og det dybereliggende ældre grundvand naturligvis bør overvåges for at få et overordnet billede af situationen og udviklingen. Der er ifølge Carsten Bach heller ikke noget i vejen med at måle oftere dér, hvor sårbarheden eller risikoen er størst.

- Men data skal selvfølgelig efterfølgende "vaskes", så tallene beskriver det, EU spørger ind til. Ellers skal der ske en ekstra indsats og forklaring af, at data primært repræsenterer den sårbare del af det danske grundvand. Jeg mener i øvrigt, at vi bør have en drøftelse både nationalt og med EU om, hvorvidt det i en dansk kontekst er relevant at anvende de samme grundvands-kriterier, uanset hvilken type grundvandsmagasin prøverne er udtaget i, siger han ifølge Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

Et skred i fortolkning

Han mener, at man nu må se fremad men samtidig have fortiden for øje, når man beslutter fremtidens miljø- og fødevarepolitik. Carsten Bach fornemmer således, at der over mange år - specielt tilbage i 90'erne og 00'erne - er sket et skred i fortolkning og udmøntning af EU-direktiverne på et administrativt niveau. Hvor hverken de ansvarlige politikere eller interesseorganisationer har været helt vakse nok ved havelågen til at få det bremset i tide. Der er på den måde opstået tvivl om, hvorvidt vi i Danmark følger gældende EU-praksis på grundvandsområdet.

- Bæredygtigt Landbrug har i dén forbindelse taget juridiske skridt til opklaring af sagen, og jeg ser meget frem til konklusionen på det forhold, siger Carsten Bach.