Bæredygtigt Landbrugs advokat, Hans Sønderby Christensen, går nu i rette med en række artikler i Berlingske tidende, som bringes i disse dage og er meget kritiske over for landbrugspakken.

Han kalder det kampagnejournalistik og mener blandt andet, at avisen bruger tal i en helt forkert kontekst, og at det er årsag til, at Folketinget nærmest går over gevind i denne sag med indkaldelse af tre ministre i samråd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han nævner eksempelvis, at avisen støtter sig til tal som 20 procent nitrat i det overvågede grundvand og lader eksperter udtale sig om både blå børn og kræftramte kvinder.

Misvisende tal

Men ifølge Sønderby er tallet slet ikke retvisende.

- Juridisk foreskriver Nitratdirektivet nemlig, at indholdet af nitrat skal overvåges i hele den mættede zone, og tallene for hele den danske mættede zone er på så små promiller, at det knapt kan måles. Vi er ikke i nærheden af procenter, når man tager hele det område med som man skal efter direktivet, siger Hans Sønderby Christensen.

Han har blandt andet sin viden fra det retsopgør mod gødningsnormerne, som han fører for Bæredygtigt Landbrug. Her er netop nitrat-indholdet i grundvand et vigtigt tema.

500 procent forkerte

- Selv, hvis man - imødekommende overfor kritiske Berlingske - nøjes med at inddrage grundvandet i de 100 højeste meter, hvorfra vi henter drikkevand, er tallene nede omkring to til fire procent, siger han og tilføjer, at det er cirka det samme, vi ved fra drikkevandsboringerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Og dermed er de tal, som nævnes i Berlingske Tidende, skudt 500 procent ved siden af, siger han.

Og det giver ifølge advokaten ingen mening at læse i Berlingske om blå børn og kræftudbredelse.

- Selv køkkensalt er giftigt i store mængder, men der er ikke belæg for at skræmme hele det politiske grundlag bag landbrugspakken med de irrelevante tal, mener han.

Kommissionen bekymret

Berlingske tidende har ifølge Hans Sønderby ret i, at Kommissionen er bekymret, for siden 2009 har Kommissionen nemlig taget de selvsamme tal til sig, som avisen refererer til, og som er gået fra 17 til 20 procent..

- Kommissionens bekymring er derfor den samme som Berlingerens, men begge dele er helt skudt ved siden af, og begge dele bør rettes fagligt til. Selv de mest pessimistiske vurderinger vil aldrig kunne bringe tallene i nærheden af de nævnte tal, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fejl i oplysninger til EU

Hans Sønderby nævner, at de danske myndigheder i 2009 på engelsk dels kom til at oplyse EU-Kommissionen, at de danske boringer er repræsentative for grundvandet, dels oplyste om alarmerende tal.

- Således kom man til at oplyse, at 33 procent af grundvandet indeholder mellem fem og 50 milligram pr. liter, at 17 procent indeholder over 50 milligram pr. liter (som er drikkevandsgrænsen), og at 50 procent indeholder over fem milligram pr. liter, næver Hans Sønderby.

Han beklager, at de forkerte tal aldrig er blevet rettet, og han mener, at det haster at korrigere disse tal både hos Berlingske Tidende og hos EU-Kommissionen.

Tal ikke repræsentative

Den eneste, som kan gøre det, er staten selv, og Sønderby mener, at det bør forlanges af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, at det pålægger ministeriet straks at komplettere oplysningerne. Det kan ikke passe, at Kommissionen skal rende rundt i mørket i den tro, at de danske tal er repræsentative, når man i Danmark ikke holder øje med al grundvand men kun med udviklingen nogle steder, siger han.