Det er efterhånden et par år siden, at den tidligere medarbejder i Miljøstyrelsen, Claus Hansen, der er biolog, over for Maskinbladet rejste kritik af den måde, der udarbejdes statistik over eksempelvis nitratforekomster i grundvandet.

Han er godt tilfreds med, at indrapporteringerne til EU-Kommissionen nu giver anledning til at få sat tingene på plads, idet miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er indkaldt i samråd af socialdemokraten Simon Kollerup:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Man kan kun indberette status for nitrat i grundvand, hvis man har en repræsentativ prøvetagning, og det er langt fra tilfældet i den danske GRUMO-rapportering. Det betyder, at når man indberetter til EU, at der er et nitratindhold på over 50 milligram i 20 procent af de danske indtag, så er det sådan set rigtigt. Men boringerne er ikke repræsentativt fordelt over grundvandet i Danmark, siger Claus Hansen til Maskinbladet.

Misforståelse

Han peger på, at EU-Kommisionen forventer, at indrapporteringerne dækker tilstanden for grundvandet generelt, og derfor meddeler Kommissionen til Jørn Dohrmann, at 20 procent af grundvandet har en værdi, der ligger over 50 milligram:

- Det er en misforståelse. Af GRUMO-rapporten fremgår det, at tallene for drikkevandsanalyserne, som også er prøvetagning fra grundvandet, er helt anderledes. Derfor er det et meget skævt billede, der er præsenteret for Kommissionen. Hvis man beregner kravene for efterafgrøder på baggrund af, hvordan grundvandet har det, så indføres der tiltag, som ikke er berettigede, siger Claus Hansen.

Ikke styr på det basale

Han mener, at rapporteringen til EU vidner om, at der ikke er styr på ganske basale statistiske principper:

- Det betyder, at vil man sige noget om et univers elle en population, skal man prøvetage repræsentativt. Ellers kan man ikke tillade sig at foretage en konklusion. Jeg forstår godt, hvis man har været lidt forvirret over debatten om grundvandet. Jeg skal også selv holde tungen lige i munden for at gennemskue, hvad det egentlig er, der bliver sagt i de mange rapporter. Det er meget mudret, siger Claus Hansen.