DEBAT: I Danmark er det - modsat alle andre lande - vedtaget, at Nitrat er det helt store problem i miljøet. Nitrat kommer ud i miljøet fra mange kilder. Nogen er lettere at stoppe end andre. Nogen er lettere at lægge ansvaret på end andre.

Et område, hvor der er fokus på Nitrat, er i vores vandløb. En af kilderne til Nitrat er overløb fra rensningsanlæg. Alle rensningsanlæg måler for det, de udleder - men ikke det, der kommer fra overløbene. Der sker overløb til vore vandløb, når kraftige regnskyl fylder rensningsanlæggets bassiner. Her måles ikke - det løber ud alligevel. Det ville være bekosteligt at hindre overløb. Det ville berøre rigtig mange menneskers vandafgifter - og når vandet først er væk fra overløbet, er det svært at spore, hvor det kommer fra. Al diffus udledning får landbruget så skylden for - også overløb fra rensningsanlæg - Pyt, det er jo bare landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et andet område med fokus på Nitrat er de indre danske farvande. 39,8 procent af vandet hertil kommer fra Skagerrak. 40, 2 procent kommer fra Østersøen, 8,3 procent kommer fra Sverige og Tyskland. Danske landområder bidrager med 5,3 procent af vandet - og langt mindre af Nitraten - alligevel er hele fokus på reduktionen lagt på dansk landbrug. Det ville være jo svært at gå op imod fremmede magter. Og - Pyt det er bare landbruget.

Et tredje område med fokus på Nitrat er grundvandet. Også her er flere kilder - blandt andet de førnævnte overløb. Forudsætningerne for at beregne den reduktion, der sker fra rodzonen til grundvandet er pludseligt ændret i modellerne - uden offentligheden er orienteret. Andre steder er der proklameret ændringer i modellerne - de er bare ikke medtaget i beregningerne. Pyt det er bare landbruget.

I andre lande arbejdes med en fosforproblematik. Det gør man ikke i Danmark ? fosfors kredsløb er ikke almindeligt kendt i Danmark. Ingen har sat fokus på det område ? og landbruget får så skylden for udledning. Pyt - det er jo bare landbruget.

Hvis dette fortsætter vil man snart kunne sige - Pyt - det VAR bare landbruget. Og fremtidige generationer vil spørge: Hvad var landbruget?