Abonnementsartikel

Bæredygtigt Landbrug glæder sig over miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens ambition om at modernisere vandløbslovgivningen.

Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug tager positivt imod miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens ambition om at modernisere vandløbslovgivningen.

- De nuværende regler burde egentlig være tilstrækkelige. Men når virkeligheden viser, at det er de ikke, er det glædeligt, at ministeren nu tager affære og ønsker en løsning på problemet, siger BL's chefjurist Nikolaj Schulz.

Det lyder, som om ministeren vil klimasikre landområderne mod oversvømmelser - det skal han have ros for,

Nikolaj Schulz, chefjurist hos Bæredygtigt Landbrug

- Der har hidtil - bevidst eller ubevidst - været fokus på at tilbageholde vand på markerne uden at skænke landbruget en tanke. Landet bør ligesom byerne beskyttes mod oversvømmelser. Og det lyder, som om ministeren vil klimasikre landområderne mod oversvømmelser - det skal han have ros for, tilføjer Nikolaj Schulz.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Landbrugsproduktion skal kunne opretholdes

BL's faglige direktør Jørgen Evald Jensen understreger, at veldrænede og afvandede landbrugsjorde vil kunne tilbageholde langt mere vand end oversvømmede arealer, og at natur og miljø uden større vanskeligheder burde kunne gå hånd i hånd med afvandingsinteresser:

- Vi skal kort fortalt sikre os, at landbrugsproduktion kan opretholdes. Det kræver bl.a., at vandløb skal designes, så de sikrer afvanding. Når designet er i orden, kan der bygges natur og miljø på, siger Jørgen Evald Jensen.

Landbruget skal byde ind

Esben Lunde Larsen ser et behov for en modernisering af hele vandløbsområdet, fordi der kommer mere nedbør over Danmark og de danske marker med oversvømmelser og mere vand i vandløbene til følge. Ministeren vil derfor invitere både landbruget og de såkaldt grønne organisationer til et 24 timers topmøde i december for at drøfte hele vandløbslovgivningen.

- Jeg vil ikke ændre lovgivningen fra mit skrivebord i København men have landbruget og de grønne organisationer til konstruktivt og sagligt at byde ind med, hvordan vi kan lave fælles holdbare løsninger på et svært problem, lyder det fra Esben Lunde Larsen.

Vandløbstopmødet finder sted den 15.-16. december i år, hvorefter en ekspertgruppe udarbejder forslag til egentlige ændringer af lovgivningen. Et lovforslag forventes præsenteret i andet halvår af folketingsåret 2018/2019.

Der bør strammes op allerede nu

Jørgen Evald Jensen pointerer, at der naturligvis også skal ske afvanding, inden en ny lov er vedtaget:

- Vi ser frem til at give vores input til lovforslaget. Men der bør allerede nu strammes op. Der er behov for, at den nuværende, gældende lovgivning bliver overholdt, siger BL's faglige direktør.