Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Hansen tager i dag hul på forhandlingerne om naturpakken, og meget tyder på, at forhandlingerne kommer til at gå forholdsvis smertefrit.

Først og fremmest fordi der reelt kun er tale om et - set i finanslovsmæssig sammenhæng - lille beløb på 89 millioner kroner, og dels fordi blå blok har brug for at signalere sammenhold.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Maskinbladet har inden forhandlingerne talt med de tre andre partier i blå blok om deres krav:

Plads til natur

For Carsten Bach fra Liberal Alliance lyder overskriften på forhandlingerne - Plads til natur uden paragraffer:

- Der skal ske en afbureaukratisering af landbrugsarealer, hvor der i dag er lovgivningsmæssige forhindringer for landmænd, som ønsker at pleje naturen. Det skal der ryddes op i, så det bliver attraktivt for landmændene at pleje naturen, hvor der måske ikke giver bedst mening at have en egentlig landbrugsproduktion. Det koster meget lidt og er en udstrakt hånd til Esben Lunde Larsen, som er lidt i bekneb for penge. De 89 millioner kroner er lidt uambitiøst. Vi mener blandt andet ikke, at det er Velfærdsdanmarks kerneydelser at drive tømmerproduktion, siger Carsten Bach til Maskinbladet.

Jordfordeling

Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti siger, at man inden for det begrænsede beløb har forsøgt at komme med ønsker, der ikke koster ret meget:

- Vi ønsker lidt penge til jordfordeling i forbindelse med udtagning af landbrugsjord. Desuden ønsker vi en fortsættelse af puljen til læhegn, så vi kan opnå en bedre biodiversitet, og så ønsker vi en forbedring af retssikkerheden på §3-området. Det er min fornemmelse efter sættemødet, at vi kan nå hinanden og finde en løsning, siger Pia Adelsteen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

To prioriteringer

De Konservative satte sig på bagbenene i forhandlingerne om Landbrugspakken, men Mette Abildgaard er optimist inden forhandlingerne om naturpakken:

- Vi har to klare prioriteter. Først og fremmest skal vi have kvælstofreducerende tiltag, som kan være med til at forbedre vores vandmiljø. For det andet vil vi gerne have mere urørt skov. Det er noget af det, der skaber mest biodiversitet for pengene. Et af de mest effektive midler til at reducere kvælstofudledningen er efterafgrøder, der suger kvælstof op, siger Mette Abildgaard til Maskinbladet.