Lyt til artiklen:

Politikere: Tilbagebetaling af støtte bør vente til efter klagesag

00:00
Hastighed: ???x
01:48

Abonnementsartikel

Landbrug & Fødevarer får nu støtte fra tre partier til, at tilbagebetaling af landbrugsstøtte bør kunne vente til en klagesag er endeligt afgjort.

Hvis man klager over en afgørelse på landbrugsområdet, så skal det have opsættende virkning. Det vil nemlig betyde, at et tilbagebetalingskrav kan vente med at blive opkrævet, til en klagesag er endeligt afsluttet.

Det mener Landbrug & Fødevarer, som i en pressemeddelelse oplyser, at tre folketingspartier støtter, at det element skal ind i loven om administration af den fælles landbrugspolitik.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Loven behandles lige nu i Folketinget, og der er opbakning til landbrugets holdning fra tre oppositionspolitikere. Carsten Bach (LA), Per Larsen (K) og Hans Kristian Skibby (DF) har i fællesskab foreslået at give mulighed for opsættende virkning i klagesager om landbrugsstøtte.

I dag er praksis sådan, at myndighederne ikke tillægger klager opsættende virkning på landbrugsstøtteområdet. Det vil sige, at pengene kræves tilbagebetalt med det samme, selvom en klage er under behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

- Der er tale om komplicerede regler på landbrugsstøtteområdet. Så når der er tvivl om reglernes fortolkning, mener vi i Landbrug & Fødevarer, at myndighederne bør vente med at opkræve tilbagebetaling, til der er sikkerhed for at afgørelsen er korrekt, siger Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef i Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer mener, at en lovbestemt adgang til opsættende virkning er relevant i sager, hvor klageren kan sandsynliggøre, at der er tale om en forkert afgørelse, og hvor der er risiko for uoprettelig skade, hvis tilbagebetalingskravet gennemføres.

- Det kunne for eksempel være relevant, hvis et tilbagebetalingskrav er så stort, at det truer bedriftens overlevelse. Det handler altså også om retssikkerhed, siger Niels Lindberg Madsen.