Abonnementsartikel

Ministeren henviser til, at nitratdirektivet er et såkaldt minimumsdirektiv, som har til formål at nedbringe og forebygge vandforurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbrug

Fra flere sider er regeringen blevet anklaget for at overimplementere EU-direktiver til skade for den danske landbrugssektor, men miljøminister Kirsten Brosbøl (S) afviser over for Folketingets Miljøudvalg, at der sker en overimplementering.

Henrik Høegh fra Venstre peger ellers på, at Danmark har overimplementeret nitratdirektivet ved at sætte en grænse for udbringning af husdyrgødning fra svin, fjerkræ og mink på 1,4 dyreenheder pr. hektar, selv om nitratdirektivet tillader at udbringe husdyrgødning fra 1,7 dyreenheder pr. hektar.

Men ministeren henviser til, at nitratdirektivet er et såkaldt minimumsdirektiv, som har til formål at nedbringe og forebygge vandforurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbrug.

Skal godkendes

Hun understreger, at hvert medlemsland ifølge direktivet er forpligtet til at udarbejde en national nitrathandlingsplan, som skal godkendes af EU-kommissionen. Nitrathandlingsplanen skal indeholde de foranstaltninger, der er indeholdt i direktivet:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Såfremt det viser sig, at de grundlæggende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at nå direktivets mål, skal medlemsstaterne fastsætte supplerende eller skærpede foranstaltninger. Der vil være forskel på de forskellige medlemslandes nitrathandlingsplaner, da planen tager udgangspunkt i blandt andet den aktuelle landbrugsproduktion, dyrkningsintensitet samt udledning af næringsstoffer til vandmiljøet i det pågældende land, påpeger Kirsten Brosbøl.

Målsætninger

I 1997 vurderede EU-Kommissionen, at Danmark ikke levede op til miljømålsætningerne i Nitratdirektivet og på den baggrund besluttede den daværende SR-regering - sammen med Venstre, SF, De Konservative og CD - aftalen om Vandmiljøplan II (1998), hvor en reduktion af antal dyreenheder pr. hektar for eksempelvis svin, mink og fjerkræ indgik som et centralt element:

- De danske gødningsregler, heriblandt regler om antal dyreenheder pr. hektar, har dermed ophæng i Nitratdirektivet, og implementeringen er indarbejdet i den danske nitrathandlingsplan, som er godkendt af EU-Kommissionen sammen med de øvrige elementer, der indgår i handlingsplanen. På den baggrund vurderes nitratdirektivet ikke at være overimplementeret i Danmark, understreger miljøministeren.