Miljøstyrelsens vicedirektør Mads Leth-Petersen har onsdag aften over for Landbrugsavisen erkendt, at 261 indtag fra de danske grundvandsmålinger blev udeladt fra datamaterialet i perioden 2011 til 2015.

Reelt er oplysningen ikke ny, men med denne erkendelse fra Miljøstyrelsens top, står det nu lysende klart, at de danske indberetninger til EU ikke er repræsentative, hvilket er et krav fra EU ifølge Nitratdirektivet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Tallene fra de dybereliggende grundvandslag taler entydigt til fordel for dansk landbrug, men den sandhed har man valgt at skære fra.

Hans Sønderby Christensen, advokat

Udtalelsen fra Mads Leth-Petersen får Bæredygtigt Landbrugs advokat, Hans Sønderby Christensen, der er specialist i EU-ret, til at konkludere, at Miljøstyrelsen dermed reelt erkender en traktatkrænkelse, fordi de danske indberetninger således ikke lever op til EU's krav.

- Reelt er det en fuldbyrdet traktatkrænkelse, som Miljøstyrelsen nu tilstår, siger Hans Sønderby.

Elementært

Han sammenligner fremgangsmåden med, at man til et folketingsvalg smider alle de sjællandske stemmer ud, før mandaterne fordeles.

Dermed er resultatet selvfølgelig ikke repræsentativt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er elementær hovedregning, at når man fjerner nulprøverne fra statistikken, så bliver tallene ikke repræsentative, siger Hans Sønderby.

Han tilføjer, at det bemærkelsesværdige er, at alle nulprøverne viser det fulde billede af et stort set nitratfrit dansk land.

- Tallene fra de dybereliggende grundvandslag taler entydigt til fordel for dansk landbrug, men den sandhed har man valgt at skære fra i indberetningen over for EU, siger Hans Sønderby.

Klar krænkelse

- Reelt har man meddelt EU-Kommissionen, at de danske landmænd har ødelagt dansk grundvand og undladt at fortælle, at man har holdt 261 indtag ude af materialet. Indtag, som frifinder landbruget for Nitratforurening af grundvadet. Og det er en klar krænkelse af nitratdirektivet, siger han.

- Dét kalder vi en traktatkrænkelse, for det strider mod Danmarks internationale forpligtelser, fastslår Hans Sønderby.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Afsløret i 2014

Oplysningerne om de mangelfulde indberetninger har egentlig ikke været hemmeligholdt, idet GEUS i sin rapport om grundvandsovervågningen i 2012 skriver:

"I forlængelse heraf bliver 261 indtag, der var aktive indtil 2010 hvilende, dvs. der udtages ikke prøver fra indtagene i programperioden 2011-15. Der er tale om indtag i dybere grundvandsforekomster med lille eller ingen påvirkning af nitrat, pesticider eller andre miljøfremmede stoffer."

Og i 2014 kom denne sammenhæng til offentlighedens kendskab, da den tidligere embedsmand i Miljøstyrelsen, Claus Hansen, afslørede de statistiske problemer i fremgangsmåden i Maskinbladet.

Sensationel sammenhæng

Men det er først nu, at Miljøstyrelsen selv erkender, at der er fjernet væsentlige elementer i det grundlag, som er indberettet til EU.

Og det betragter Hans Sønderby som sensationelt, ikke mindst set i sammenhæng med, at Miljøstyrelsen for to dage siden erkendte, at indberetningerne skal være repræsentative, efter at EU klart tilkendegav over for Effektivt Landbrug, at grundvandsdata skal være repræsentative.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor kræver Hans Sønderby nu, at Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg straks udarbejder en beretning med en præciserende tekst over for EU-kommissionen.

- Teksten skal beskrive, at man har konstateret, at der er begået fejl i forhold til artikel 5, stk. 6, andet led, og korrigerer fra 20 procent ned til 1 maksimalt 2 procent, siger Hans Sønderby.