Bærdygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby inddrager nu fejlindberetninger om dansk grundvand til EU i den retssag mod staten, som Bæredygtigt Landbrug allerede har anlagt.

Hans Sønderby bekræfter over for Maskinbladet, at hans kontor er blevet instrueret om at inddrage fejlindberetningerne til EU i den allerede anlagte retssag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Eftersom det overvågede grundvand kun er en del af det samlede danske areal, kan det rigtige tal vise sig meget tæt på nul.

Hans Sønerby, advokat

- Det sker formelt ved at nedlægge en selvstændig påstand med krav om korrektion, siger Hans Sønderby.

Langt fra virkeligheden

Baggrunden for det retslige skridt er, at det hidtil har vist sig meget vanskeligt at få rettet EU's misforståelse om dansk grundvands tilstand, selv om den rette sammenhæng nu burde være klart oplyst for de danske myndigheder.

Hans Sønderby fortæller, at han har dokumenteret, at de danske myndigheder i 2009 indberettede til EU-Kommissionen, at 17 procent af dansk grundvand indeholdt mere end 50 mg N pr. liter. I 2013 var tallet ifølge indberetningerne steget til 20 mg.

- Men begge tal var langt fra virkeligheden, siger Hans Sønderby.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Teknisk set rigtigt

Myndighederne forsvarer sig nu med, at de i deres indberetning til EU-Kommissionen i 2013 kun omtaler "monitoring screens", det vil sige målepunkter. Altså uden dermed at sige, at målepunkterne og tallet 20 procent er repræsentativt.

Hans Sønderby forklarer, at det dermed teknisk set er rigtigt, at indberetningen i 2013 er korrekt.

- Men det var heller ikke nødvendigt, for i 2009 havde man fortalt at målepunkterne var repræsentative, og den fejl er aldrig blevet rettet siden. Derfor måtte Kommissionen gå ud fra, at de tal som den modtog som indberetninger fra de danske myndigheders side i 2013 også var dækkende for landet som helhed. Og derfor svarer Kommissionen som den gør, siger han.

Kan kun læses sådan

Og Hans Sønderby forklarer videre, at vi nu oven i købet har Kommissionens egne ord for, at den har opfattet 20 procent af monitoring screens som 20 procent af dansk grundvand.

- Og sådan mener jeg også, at indberetningerne kun kan læses og forstås, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- EU-retligt er de danske myndigheder nemlig forpligtet til at indberette omfanget af indholdet af nitrat i grundvandet. Det står i nitratdirektivets artikel 5, stk. 6, andet punktum. Derfor er jeg meget enig med Kommissionen i, at det tal, som indberettes - her 20 procent - kun kan læses sådan, at det dækker hele landet, forklarer Hans Sønderby.

Selvstændig påstand

Han mener derfor, at det er paradoksalt, men også godt, at Kommissionens bekræftelse nu giver et grundlag for at inddrage fejlindberetningerne ved at nedlægge en selvstændig påstand i forbindelse med retssagen.

- Kommissionen er jo en statsmagt med en meget betydelig indflydelse på danske landbrugsfamiliers indtægt. Det har vi lige set demonstreret tydeligt med landbrugspakken. Da de danske miljøorganisationer skriver til EU-Kommissionen, er den let at råbe op. Det skyldes selvfølgelig, at Kommissionen stoler på det, som den får forelagt af den danske administration, forklarer Sønderby.

Han mener, at kombinationen af tallet 20 procent og af, at organisationerne råber højt nok, gør danske landmænd til tabere, og derfor er der ifølge advokaten behov for hurtig reaktion.

Smitter af på andre krav

- På samme måde er det i praksis umuligt at få Kommissionen overbevist om lavere miljømål for danske landmænd i kystvandene, så længe det fremstår som en kendsgerning, at 20 procent af grundvandet indeholder mere nitrat end drikkevandsgrænsen tillader, mener Hans Sønderby.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han har kigget på de målinger, der findes og konstaterer, at selv om man kun regner grundvand med til og med 100 meter, er procentsatsen i det overvågede grundvand under fire procent.

- Eftersom det overvågede grundvand kun er en del af det samlede danske areal, kan det rigtige tal vise sig meget tæt på nul, tilføjer han.

Flere tal er korrigeret

Tidligere tiders forkerte tal har stadig stor betydning, fordi de stadig er grundlaget for nye reguleringstiltag mod landbruget.

Derfor bruger Bæredygtigt Landbrug og Hans Sønderby store ressourcer på at få de forkerte tal taget af bordet og de rigtige tal frem.

- Udvaskningstallet blev korrigeret oven på de fem dage i Vestre Landsret fra 33 procent til 18 procent, altså næsten en halvering. Konsekvenstallene blev næsten fordoblet til 1,8 milliarder kroner i Landbrugspakken, nævner Hans Sønderby og tilføjer:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det eneste tal, som nu er tilbage, og som ligger til grund for, at dansk landbrug skulle være skyld i forurening af de danske kystvande, er de 20 procent forurenet grundvand, som fejlagtigt er indberettet til Kommissionen. Derfor skal det nødvendigvis korrigeres forinden arbejdet med at ændre på miljømålene på kystvande kan færdiggøres, siger Hans Sønderby.

- Og tallet for grundvandets tilstand er som nævnt det sidste tal, jeg mangler at korrigere, siger Hans Sønderby.