Abonnementsartikel

Retssagen om randzonerne er kompleks og principiel, og derfor afsiger dommer Niels Bjerre først sin kendelse den 11. maj ved endnu et retsmøde i Holstebro.

Den ene af forsvarerne, advokat Hans Sønderby, advokatfirmaet HjulmandKaptain, leverede en fyndig afslutning på det to dage lange retsmøde om randzonesagen, som onsdag og torsdag fandt sted i Retten i Holstebro.

Hans Sønderby var i sin timelange procedure skarp og brugte blandt andet udtryk som subjektiv magtfordrejning i sin beskrivelse af myndighedernes fremfærd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han kom langt omkring i både den nationale ret og EU-retten. Og anklagemyndigheden havde efterfølgende ikke yderligere bemærkninger til proceduren, som klart påpegede, at randzoneloven er ulovlig ifølge gældende ret, og at Poul Blak Bojers ejendom slet ikke er omfattet af EU's vandrammedirektiv, som har været grundlaget for randzonerne på hans ejendom.

A la carte

Hans Sønderby påviste med blandt andet EU-dokumenter, domsafsigelser fra Italien og Østrig og eksperttolkninger, at randzonerne er ulovlige, fordi de danske myndigheder har implementeret EU's vandrammedirektiv a la carte.

Med det udtryk beskrev han, hvordan myndighederne har pålagt Povl Blak Bojer alle forpligtelserne ved implementere EU's vandrammedirektiv uden samtidig at ville opfylde myndighedernes forpligtelser - blandt til at klassificere vandløbet hos Povl Blak Bojer.

Hans Sønderby fastslog desuden, at vandløbet slet ikke er klassificeret, og vandoplandet er mindre EU's minimumsgrænse på 10 kvadratkilometer. Dermed er to af forudsætningerne for at vandramemdirektivet skulle implementeres på Povl Blak Bojers ejendom slet ikke opfyldt.

Og dermed er grundlaget for at kunne kræve randzoner hos Povl Blak Bojer slet ikke opfyldt. Og randzonerne er ulovlige.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ulovlig støtte

Hans Sønderby hæftede sig også ved, at Povl Blak Bojer dermed heller ikke har været berettiget til at modtage randzonekompensation, fordi det ville være i strid med EU-retten, og at både Povl Blak Bojer og den danske stat ville kunne dømmes til tilbagebetaling, hvis han alligevel havde anlagt randzoner og søgt om kompensation. Og kompensationen var en forudsætning for lovens gennemførelse.

Ifølge Hans Sønderby er EU-retten krystalklar, fordi et af målene med den danske randzonelov har været at skabe mere natur, og det formål er ulovligt at støtte.

Det er Danmark allerede en gang tidligere dømt for ved EU-domstolen.

Kriminaliseret

Afslutningsvis gav dommer Niels Bjerre ordet til den hovedanklagede, Povl Blak Bojer, som satte sig i videskranken og fortalte, at han havde oplevet sagen som en lang proces.

- Jeg føler, at jeg er blevet klandret for ikke bringe det her i orden, selv om jeg sendte et budskab, som bare ikke nåede frem til modtageren, som i stedet valgte at kriminalisere mig frem for at lytte. Så nu glæder jeg mig til afgørelsen, sagde han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dommen afsiges i et retsmøde 11. maj i Holstebro.

Optimistisk stemning

Efter afslutningen af retsmødet mødtes sagens aktører på baneterrænet foran retsbygningen, hvor en traktor og vogn med Bæredygtigt Landbrugs store bannere var parkeret. Det var Lars Larsens traktor og vogn, som på retssagens førstedag havde ført an i den store traktordemonstration, som kørte gennem byen for at markere sagens principielle karakter.

Her ved vognen var stemningen nærmest løssluppet og nok også lettet, fordi der var en generel oplevelse af, at forløbet af sagen havde været gunstigt.

Tilpas med dommeren

Den anklagede, Povl Blak Bojer og hans søn Christian, som er medanklaget i sagen, fordi han overtog gården i april 2013, udtrykte optimisme:

- Jeg er optimistisk, og jeg er godt tilpas med, at jeg følte, at dommeren var sin opgave voksen. Og i den afsluttende procedure fik vi sagt alle de rigtige ting, og så kom der også nogle nye ting frem. Jeg mener, at vi fra forsvaret havde et stærkt procedureindlæg, sagde Povl Blak Bojer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hans søn, Christian Blak Bojer, var medanklgaet og sad ved sin fars side under retssagen og blev også afhørt. Det skyldes, at han nu ejer ejendommen.

- Man kan sige, at jeg på den måde har købt mig ind i sagen, sagde han efter retsmødet.

- Jeg var godt nok lidt nervøs, for det har jeg aldrig prøvet før. Men jeg synes, at det forløb fint - ja, bedre end forventet, sagde han.

Optimistisk forsvarer

Den ene af forsvarets advokater, Uffe Baller, ønskede efter retsmødet ikke at spåom sagens udfald, men han udtrykte tilfredshed med, at sagens dommer var lydhør både når det handlede om sagens enkle forhold, og når det handlede om de mere komplicerede.

- Det er positivt og godt, sagde han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og han ville gerne uddybe sagens principielle betydning.

- Vi kan sige, at hvis vi får medhold i det, jeg har gjort gældende om et uklart tiltalegrundlag, vil det betyde, at yderligere cirka 30 sager bliver trukket tilbage.

- Hvis vi derudover får medhold i, at Bojer ikke skulle anlægge randzoner på grund af især manglende kompensation, men også andre forhold, vil dommen få virkning både bagud og fremadrettet, for så er loven ikke gyldig, og så bliver det nødvendigt at tage loven op til revision. Jeg vil personlig tro, at den bliver ophæve helt, siger advokat Uffe Baller.