Randzoneloven ophæves, men du kan fortsat bruge dine randzoner som MFO-randzoner eller som alternativ til pligtige efterafgrøder.

Folketinget har den 21. januar 2016 besluttet at ophæve randzoneloven, så landmænd fra i dag den 29. januar 2016 ikke længere er forpligtet til at have ni meter dyrkningsfri zoner omkring vandløb og søer.

NaturErhvervstyrelsen skriver, at du dog bør overveje, om det er en fordel for dig at beholde nogle af dine randzoner. De randzoner, der ligger op til omdriftsarealer kan fortsat anvendes til at opfylde det grønne krav om fem procent miljøfokusområder (MFO) i 2016. I så fald skal randzonen opretholdes i hele kalenderåret 2016.

Alternativ til efterafgrøder

NaturErhvervstyrelsen skriver, at du fra næste planperiode 2016/2017 kan anmelde de tidligere obligatoriske randzoner, der grænser op til omdriftsarealer, som alternativ til de pligtige efterafgrøder under ordningen "brak langs vandløb og søer".

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Braklagte arealer langs vandløb og søer skal placeres uden på eventuelle to meter-bræmmer efter vandløbsloven og kan placeres uden på de frivillige MFO-randzoner indtil en samlet bredde på 20 meter fra kanten af vandløb eller søer. Minimumsbredden vil blive ændret fra 10 til ni meter, således at de tidligere obligatoriske randzoner kan anvendes i deres nuværende bredde.

Hvis du vil anvende randzonen under denne ordning i planperioden 2016/2017, skal arealet allerede være etableret med græs senest den 1. januar 2016, og græsset på arealet må tidligst destrueres den 20. oktober 2016.

NaturErhvervstyrelsen skriver, at det ikke er muligt at anvende det samme areal både til MFO-randzone og som alternativ til efterafgrøde. Justeringen af reglerne skal være med til at forhindre en forringelse af vandmiljøets tilstand som følge af tilbagerulningen af randzoneloven og de reducerede gødskningsnormer.