Abonnementsartikel

Tidligere medarbejder i Miljøstyreslen, biolog Claus Hansen, var programsat som højaktuelt emne på Plantekongres 2015 på baggrund af sine afsløringer i Maskinbladet af et forkert oversat EU-direktiv om grundvand.

Det højaktuelle emne på Plantekongres 2015 havde overskriften"De statslige styrelsers loyalitet".

Emnet var sat på dagsordenen på baggrund af biolog Claus Hansens afsløringer i Maskinbladet af, hvordan en forkert oversættelse af begrebet grundvand har været misbrugt til at understøtte en stram politik på området.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Desuden deltog advokat Mark Villingshøj Nielsen, Bech-Bruun, og Folketingsmedlem Henrik Høegh (V), mens Aturstyrelsen indledningsvis havde et kort indlæg, der forklarede, hvorfor styrelsen ikke ønskede at deltage i panelet.

Begrundelsenn fra vicedirektør Mads Leth-Petersen var, at der i morgen, torsdag, er en eksperthøring i Folketinget om sagen, der udspringer af afsløringerne i Maskinbladet. Og styrelsen ønsker, at politikerne skal have forklaringen først.

- Lige nu handler det om politik. Defor den rigtige rækkefølge, at politikerne får mulighed for at høre, hvad der er op og ned. Og derefter vil vi rigtig gerne med i en debat om definition af grundvand. Vores definition ligger helt i tråd med EU's, sagde han forud for oplæggene fra det tre paneldeltagere.

Vildledende retorik

Claus Hansen indledte derefter med kort at gennemgå problemerne med den fejlagtige oversættelse af begrebet grundvand, som han har tidligere har lagt frem i Maskinbladet, og han lagde ikke fingre imellem, når han blandt andet sagde, at embedsværketr lyver, og han brugte flere gange ordet løgn. Og han beskyldte styrelsen for folkeforførende og vildledende retorik.

Fejl har betydning

Advokat Mark Villingshøj Nielsen, forklarede herefter, hvordan et direktiv implementeres.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det kan ske oppefra og ned med en politisk bemyndigelse, eller det kan ske nedefra med vejledninger uden politiske beslutninger. Det er selvfølgelig den første måde, der er den rigtige, sagde han.

Og han kom også ind på den konkrete oversættelsesfejl, som Claus Hansen har påpeget:

- Faktum er, at den danske oversættelse er forkert. Det vidste man allerede i 2003 efter henvendelse fra Dansk Landbrugsrådgivning og Claus Hansen.

- Og det er en fejl, der har en klar betydning for, hvordan dansk lovgivning implementeres, tilføjede Mark Villingshøj Nielsen.

Han mener klart, at man nu bør beslutte, hvad man vil gøre ved det, og hvordan man vil rette op på det.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er den forkerte vej, når man skruer på begreberne uden politisk belæg for det, fastslog han og forudsagde samtidig, at denne sag vil mange komme til at beskæftige sig med efter eksperthøringen torsdag i Folketinget.

Hans begrndelse er, at de mange års viden om den forkerte oversættelse skal ses i lyset af, at embedsværkets rolle er "at informere ministeren på en korrekt og fyldestgørende måde om forhold af betydning for ministerens embedsførelse", som det hedder i en udredning om offentligt ansatte chefers retsstilling.

Uacceptabelt

Miljøordfører Henrik Høegh (V) har skabt politisk blæst om Claus Hansens afsløringer og kalder det helt uacceptabelt, hvad der er foregået.

- Hidtil har der været 90 mandater i Folketinget, som er meget bekymrede for vores drikkevand og derfor politisk har accepteret, at vi går længere end EU. Men beslutningen om det forudsætter fuld oplysning, sagde Henrik Høegh og tilføjede:

- Jeg kan hverken acceptere at få et fortyndet eller forstærket billede af ebedsmændene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Styrelser skal levere det åbne, ærlige klare billede af situationen og direktivet og implementeringen, sagde han.

Andre eksempler?

På plantekongressen var det tydeligt, at denne sag virkelig har skabt forargelse blandt mange landmænd.

En af dem, Karsten Villumsen, fik ordet efter debatten og sagde:

- Det risler koldt ned ad ryggen, når man hører om denne sag. Jeg mener, det er ok at lave fejl, hvis man retter fejlen. Men her har der været adskillige år til at rette fejlen. Og jeg har det skidt med, at det ikke er sket, og man tænker: Hvor mange andre eksempler har vi?

Ingen i panelet svarede på, om sagen om grundvandet er en enestående sag eller udtryk for et generelt problem.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg har dog været i nærheden af sådan en sag før. Det var en sag om målsætninger af dræn og vandløb, sagde Henrik Høegh.

Avokat Mark Villingshøj Nielsen sagde, at det er svært at svare på, fordi det kræver, at man gennemgår al direktivimplementering med en tættekam.

- Og så skal man gøre sig klart, at direktivimplementering ikke er en eksakt videnskab. Det understøttes af domspraks, som giver rum til fortolkning, sagde han.

Henrik Høegh fastslog dog, at Folketinget i april sidste år aftale med med erhvervsminister Henrik Sass Larsen (S), at enten følger Danmark de nærmeste lande, eller også oplyses Folketinget om afvigelser.

- Vi vil vide, hvis vi vælger et andet niveau, sagde han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forkert grundlag

Tidligere næstformand i Landbrug & Fødevarer, Ib Jensen fra Fynsk Familielandbrug, gav et eksempel på en af konsekvenserne af oversættelsesfejlen. Han påpegede, at der rundt omkring i landet arbejdes med indsatsplaner for drikekvandsboringer, som netop bygger på mulinger af grundvandslommer i de øverste lag.

Også tidligere præsident for Landbrugsrådet Peter Gæmelke udtrykte forargelse over sagen.

- Jeg synes, der er grund til at rose Claus Hansen for at stå frem og fortælle historien. Jeg kunne dog godt ønske mig, at det var sket for 10 år siden. Men alligevel skal der lyde stor ros, for vi ved godt, hvordan man er nødt til at passe på sig selv i systemet, for når for eksempel Dan Jørgensen (S) fyrer den første embedsmand, der laver en fejl, så skal alle andre nok passe på, sage Peter Gæmelke, der også efterlyste, om det er en enkelt sag eller et generelt problem.

Det nærmeste, man kom et svar, var Claus Hansens afsluttende bemærkning, hvor han sagde:

- Jeg har heldigvis en aftale med Maskinbladet om, at jeg også må fortælle de her historier fremover.