Abonnementsartikel

Tilskud til Biokraft modregnes i forhold naturgaspris, men på Bornholm er der intet gasnet.

Bestyrelsesformanden for Biokraft A/S, Bornholms største biogasanlæg og producent af elektricitet, varme og gødningsprodukter af biomasse, har søgt foretræde for Folketingets Energiudvalg.

Biokraft har i forbindelse med energiforliget fået et stort problem, da en del af tilskuddet er afhængig i gaspriserne; høje gaspriser giver et lavere tilskud.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det betyder ifølge bestyrelsesformand Knud Andersen, at Biokraft alene i 2013 mangler 360.000 kroner i forhold til det oprindeligt forventede beløb. I 2014 bliver tabet 944.000 kroner.

Da Biokraft ligger på Bornholm, kan virksomheden ikke levere til et gasnet og bliver ikke kompenseret for det. Kun få værker i Danmark har dette problem.

Særlig situation

Biokraft har tidligere rettet henvendelse om problemet til Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Pedersen (RV), hvori der peges på, at der med energiforliget var lagt op til en forbedring af Biokrafts indtjening med tre millioner kroner årligt.

I 2013 var det imidlertid reduceret med 360.000 kroner, og i 2014 vil indtægten være reduceret med 875.000 kroner i forhold til det forventede. Det skyldes, at 26 øre af den forbedrede afregningspris bliver reguleret afhængigt af, om naturgasprisen stiger eller falder:

- Problemet er imidlertid, at Biokraft er et kraftvarmeproducerende biogasanlæg placeret på Bornholm, hvor der ikke er etableret naturgas eller andre gasdistributionssystemer. Den gennemsnitlige markedspris på gas har derfor ingen indflydelse på anlæggets indtjeningsmuligheder, forklarer bestyrelsesformanden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stigende omkostninger

Dertil kommer, at de nye pristillæg ikke pristalsreguleres, og Biokraft får samtidig stigende omkostninger til de allerede indførte NOx- og metanafgifter. Disse øgede omkostninger betyder, at indtægtstabet i 2013 var på over én million kroner stigende til 1,7 millioner kroner i 2014.

Det betyder, at værdien af forbedringen allerede i år 1 og år 2 efter energiforliget er reduceret med henholdsvis 36 og 59 procent for Biokraft.

- På trods af, at vi løbende gennemfører rationaliseringer og effektiviseringer og anlægget drives optimalt, er der derfor stadig røde tal i regnskaberne. Det vil være en trist udvikling for Bornholm, der netop har investeret i udvikling af de grønne teknologier inden for energiområdet, slutter bestyrelsesformanden for Biokraft.