Abonnementsartikel

Der er ikke umiddelbar hjælp på vej til det bornholmske biogasværk Biokraft, der rammes ekstra hårdt af støtteaftrapning.

Det bornholmske biogasværk Biokraft A/S har som tidligere nævnt i Maskinbladet advaret Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg om, at aftrapningen af støtte til elproduktion baseret på biogas rammer det bornholmske værk særlig hårdt i forhold til andre biogasværker i Danmark.

Aftrapningen sker, fordi ét af de tre pristillæg, som Biokraft modtager, aftrappes ved en stigende naturgaspris, men da der ikke er naturgas på Bornholm, mener Biokraft, at det er en urimelig måde at aftrappe støtten på.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Prisudvikling

Elproduktion baseret på biogas får et grundtilskud i form af en fastpris eller et pristillæg. Derudover gives et pristillæg, der aftrappes med stigende naturgaspris og et ekstra pristillæg, der aftrappes efter et fast forløb frem til 2020. Aftrapningen gælder for alle biogasanlæg, uanset hvilket brændsel, de afregner biogassen i forhold til.

I 2014 er grundtilskuddet på 80,6 øre/kWh (fastpris inklusiv spotpris på el) eller 43,8 øre/kWh (pristillæg). Det ekstra pristillæg er på 10 øre/kWh.

Det pristillæg, som afhænger af naturgasprisen, er på 15,5 øre/kWh i 2014, hvor det i 2012 var på 26 øre/kWh:

Drøftelser

- Aftrapningen af dette pristillæg skyldes den almindelige prisudvikling kombineret med den stigning i naturgasprisen, som har fundet sted i 2012 og 2013. Biokraft fik før nytår udbetalt 3,5 millioner kroner i støtte for elproduktionen i 2012 og 2013, som følge af energiaftalens forhøjede pristillæg. En ændring af aftrapningsordningen vil kræve fornyet lovgivning, fornyet statsstøttegodkendelse og tilvejebringelse af et yderligere finansieringsgrundlag, oplyser klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen, der dog lover, at de bornholmske problemer kan indgå i kommende drøftelser, hvis de øvrige forligspartier er indstillet på det.