Automatisk oplæsning:

Rasmus Prehn og Dansk Metal-formand besøgte Skyclean-anlæg

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) og Dansk Metals formand Claus Jensen besøgte i går DTU Risø Campus for at se nærmere på teknologien bag Skyclean.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) og Dansk Metals formand Claus Jensen besøgte i går Skyclean-anlægget på DTU Risø Campus for at se nærmere på teknologien bag Skyclean, der er en teknologi, som bruger landbrugets restprodukter dels til at fange og lagre CO2 i jorden form af biokul, dels til produktion af klimaneutralt brændstof.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn, sagde efter besøget:

- Jeg er rigtig nysgerrig på fremtidens landbrug. Og der er pyrolyse en spændende spiller. Derfor er jeg virkelig glad for at have fået muligheden for at besøge DTU Risø og Skyclean, sagde ministeren og fortsatte:

- Det er vildt fascinerende, at man kan bruge landbrugets restprodukter til biobrændstof og biokul. Der er selvfølgelig ting, der fortsat mangler afklaring, men kan vi realisere potentialet, kan Danmark gå forrest i den grønne omstilling af landbruget. Landbrugets udledninger af CO2 skal ned. Og det kan vi blandt andet gøre ved at binde kulstoffet i jorden i stedet for at udlede det til atmosfæren. Det kan biokul fra pyrolyse, og derfor har jeg store forventninger og glæder mig til at følge udviklingen, sagde Rasmus Prehn ifølge en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

En fuld udrulning af Skyclean-teknologien i Danmark vil betyde opførelse af lokale anlæg i alle egne af landet med et stort antal nye arbejdspladser til følge, heraf mange i landdistrikterne.

Skyclean-teknologien opnår reduktion af CO2-udledning ved udskilning og lagring af kulstoffet i eksisterende landbrugsaffald, og teknologien opnår derfor sin høje klimaeffekt uden krav om produktionsnedgang i landbruget og landbrugets følgeindustrier.

Også Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal, var meget nysgerrig på teknologien.

- Der skal investeres i mange nye løsninger, hvis vi skal indfri regeringens mål om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Samtidig er det vigtigt, at vi fastholder arbejdspladser i Danmark og udvikler dansk erhvervsliv. CO2-fangst er enormt vigtig for, at vi når den målsætning. Derfor er jeg meget interesseret i teknologier, der både kan skabe danske arbejdspladser og eksport, samtidig med at det mindsker CO2-udledningen, sagde han ifølge pressemeddelelsen.

Klar til at udvikle

Teknologien i Skyclean bygger på en pyrolyseproces udviklet af DTU, hvor organisk affald fra land- og skovbrug omdannes til biokul, gas og olie ved opvarmning til en høj temperatur, uden at der er ilt til stede.

På DTU Risø Campus står et 200 kW-anlæg, og Stiesdal Fuel Technologies projekterer for tiden et 19 gange større, 2 MW automatiseret pilotanlæg, som er færdigt senere i år. Næste fase bliver et 20 MW produktionsanlæg, som selskabet håber at kunne indlede opførelsen af i 2022.

Henrik Stiesdal, CEO i Stiesdal A/S, udtaler:

- Vi har en udviklingsparat teknologi med potentiale til at rykke afgørende ved landbrugets CO2-udledninger og faktisk også Danmarks samlede reduktions-scenarie frem mod 2030. For at det kan ske, er den politiske vilje er en nødvendig forudsætning, og det var meget positivt at konstatere stor opbakning fra fødevareministeren og formanden for Dansk Metal under besøget ved vores testanlæg.

- For at vi for alvor kan få CO2-lagring med biokul til at rykke i Danmark, er det imidlertid nødvendigt, at der fra politisk hold bliver udstukket nogle langsigtede rammebetingelser. Med en rimelig tilskudsordning hvor der bliver givet et tilskud pr. ton CO2, som lagres i form af biokul, vil der automatisk opstå et marked. Når der er et marked, kommer der konkurrence mellem leverandørerne af teknologier til lagring af CO2, og konkurrencen skaber innovation og lavere priser, siger han i en pressemeddelelse.