Den nye rapport frikender de tunge landbrugskørertøjer.

Nu er den her, den længe ventede rapport fra Vejdirektoratet. Rapporten som omhandler en omfattende undersøgelse af landbrugets tunge køretøjer. Bag rapporten, på ikke mindre end 124 sider, ligger et enestående arbejde med at samle nyttig viden om gyllekøretøjer og bæltekøretøjer. Undersøgelserne og rapporten er udført i et forbilledligt samarbejde mellem myndigheder og erhvervsinteresser.

Rapportens konklusioner er løbende pakket ind i teksten, men når de studeres nærmere, er de ganske klare og de frikender landbrugskøretøjerne for at slide mere på vejene end lastbiler gør.

Køretøjerne som indgik i undersøgelsen

1. blokvognsvogntog på 68 tons 2.Gylletrailer med 7 aksler på 56 tons, 3. Grimme roeoptager på bælter på 32 tons 4. Ploeger ærtehøster på bælter på 29 tons samt en traktor med treakslet gyllevogn på henholdsvis 38 tons (8tons akseltryk) og 46 tons (10 tons akseltryk)

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Forsøg fik vejen til at svede

Udmattelsesforsøget blev udført på den måde, at man kørte frem og tilbage på den samme vejstrækning og efterfølgende observerede og målte påvirkninger på vejen.

Efter 200 kørsler, uden ophold, med Grimme roeoptager og Ploeger ærtehøster opstod der "svedning" i vejens overfladebelægning (OB-belægningen) der medførte tydelige indtryksmærker. Det blev derfor besluttet at indstille kørslen i de felter efter 200 kørsler. Også kørsel med traktor og gyllevogn blev ligeledes indstillet, da "svedning" var ved at blive opbygget.

Efterfølgende blev der foretaget en ny kørsel for at vurdere om "svedning" også vil opstå når bæltekøretøjer kun kører forlæns, Efter ærtehøsteren havde kørt ca. 55 gange blev dette forsøg indstillet, da der ikke var det mindste tegn på, at "svedning" ville opstå.

I rapporten bemærkes det, at grunden til at der ikke opstod svedning ved kørslen "Forlæns" kunne skyldes belægningstypen og ikke blot kørselsretningen.

Således kan der læses i rapporten:

- Det skal understreges, at der for køretøjerne i varierende grad her er tale om et accelereret/ekstremt forsøg, idet fx ærtehøsteren normalt kun vil komme få antal gange på en given vejstrækning på en sæson. Brugere af vejen rapporterede kort efter forsøgets udførelse at indtryksmærkerne var forsvundet

Til denne bemærkning kan tilføjes, at høstmaskiner på bælter sjældent kører mere end 500 km om året og at der kun køres få gange årligt til hver mark.