Lyt til artiklen:

Forsvaret har annulleret opsigelser af græsningsaftaler

00:00
Hastighed: ???x
01:41

Forpagtere af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse arealer er blevet tilbudt at genindtræde i de opsagte kontrakter.

Opsigelserne af aftalerne kom på baggrund af fund af PFAS i græsset og med risiko for forgiftning af fødevarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I et brev til forsvarsudvalget skrev forsvarsministeren den 24. april, at stoppet kommer, fordi Forsvaret er blevet gjort opmærksom på, at Forsvaret, som udlejer af arealerne, har et ansvar som foderproducent.

Dengang skrev forsvarsministeren:

- Der har hidtil ifølge Ejendomsstyrelsen været fortolkningen, at ansvaret som foderproducent lå ved forpagteren (landmanden) af de udlejede arealer. Jeg er her til morgen (red. 24. april) blevet præsenteret for den nye fortolkning af ansvaret som udlejer og har på den baggrund truffet beslutning om midlertidigt at ophæve alle forpagtningsarealer med afgræsning på Forsvarsministeriets arealer ud fra et forsigtighedsprincip, skrev Troels Lund Poulsen i brevet.

Forpagterne kan genoptage afgræsningen. Dog med det forbehold, at der kan være PFAS på området, og at forpagterne derfor kan skal træffe forholdsregler derefter, indtil der foreligger resultater af PFAS-undersøgelser, skriver Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som administrerer forpagtningsaftalerne, til Maskinbladet.

Ejendomsstyrelsen har sat PFAS-undersøgelser i gang på de 19 bortforpagtede arealer. De forventer at der foreligger svar på prøverne med udgangen af juni - start juli.

PFAS sætter stopper for afgræsning på 3.000 hektar

Se også:

PFAS sætter stopper for afgræsning på 3.000 hektar