SamMark og Danske Svineproducenter - de to brancheforeninger, der samlet repræsenterer de danske virksomheder, der enten eksporterer eller producerer smågrise - har i går (17.12.2019) stævnet Fødevareministeriet og fødevareministeren for de tårnhøje gebyrer, der skal betales, når en smågris køres over grænsen, skriver foreningerne i en fælles pressemeddelelse.

Fødevareministeren har udsat evaluering og forlænget ekstragebyrer på ubestemt tid

Artiklen fortsætter efter annoncen

Siden 1. juli 2019 har Fødevarestyrelsen foretaget øget kontrol af grisetransporter. Den øgede kontrol skyldes, at det i 2018 kom frem, at Fødevarestyrelsen i perioden 2012-2018 havde forsømt kontrollen og sanktioneringen af et stort antal logbøger i forbindelse med transport af levende smågrise. På den baggrund vedtog den daværende regering og Dansk Folkeparti i december 2018 en politisk aftale om at styrke kontrollen af dyretransport i Danmark. Som led i denne aftale fremgik det, at aftaleparterne skulle "mødes igen i december 2019 for at evaluere indsatserne og drøfte den fremtidige kontrol."

En hån mod branchen

Fødevareminister Mogens Jensen valgte dog den 15. november at melde ud, at han forlænger den skærpede kontrol frem til et endnu ikke nærmere uddybet tidspunkt før sommeren 2020. Herudover meldte ministeren ud, at forlængelsen af den skærpede kontrol skal finansieres ved hjælp af en gebyrstigning for eksportørerne på omkring 21 millioner kroner. Siden da har det ikke været muligt for Danske Svineproducenter og SamMark at få svar på, hvornår og hvordan det forventes, at evalueringen bliver gennemført, hvilket har fået blandt andre Lise Bech (DF) til at stille en række spørgsmål til fødevareministeren. Desuden har SamMark fået foretræde for Fødevareudvalget i det nye år, hvor der forhåbentligt kan komme nogle svar, skriver foreningerne i pressemeddelelsen.

- Fødevareministerens ageren er uholdbar, retsstridig og opfattes som direkte angreb på et vigtigt erhverv, siger Per Bardrum, direktør i Danske Svineproducenter og Lisbet Hommelhoff, formand i SamMark.

- Vi synes, at fødevareministerens ageren er en hån mod branchen, og derfor har vi valgt at tage dette drastiske skridt, hvor vi må søge rettens vej for at få ordenlige forhold og nogle klare svar. Vi er ærgerlige over, at manglende korrekt kontrol og sanktionering i styrelsen skal føre til dyre og rigide kontroller, der kunne have været undgået, hvis blot Fødevarestyrelsen havde taget ansvar for deres manglende arbejde. siger Per Bardrum, direktør i Danske Svineproducenter og Lisbet Hommelhoff, formand i SamMark.

Indhold i stævningen

Stævningen består af flere påstande, men handler for det første om, at fødevareministren uden videre forlænger den midlertidige periode med ekstra kontroller, for det andet vil der blive indført et gebyr for den øgede stikprøvevise indladningskontrol, og for det tredje vil der blive opkrævet gebyr for ekstra dyrlæge ved kontrollen, som allerede i den midlertidige periode har kostet erhvervet meget, skriver foreningerne i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sidst, men ikke mindst, ses det som retsstridigt, at alle eksportører har 48 timers karensperiode fra at de anmelder en transport, til den godkendes.