Miljø- og fødevareministeren deltager fra på mandag i beredskabsøvelse, når et simuleret udbrud af afrikansk svinepest rammer Danmark.

"Mistanke om afrikansk svinepest i en dansk svinebesætning!"

Sådan står der i den ildevarslende mail, som mandag morgen den 28. januar - og efter en nøje koreograferet masterplan - tikker ind i Fødevarestyrelsen. Heldigvis indledes mailen med ordene 'Øvelse, øvelse, øvelse' - for det hele er en test af myndighedernes beredskab, såfremt katastrofen skulle ske. For rammer den frygtede afrikanske svinepest Danmark, kan udgifterne til smittebeskyttelse, aflivninger, erstatninger og tabte eksportindtægter tælles i milliarder.

- Ingen i hverken mit ministerium, dansk landbrug, på slagterierne eller i følgeerhvervene er i tvivl om, at det vil være en dyrevelfærdsmæssig og økonomisk katastrofe, hvis vi får afrikansk svinepest til Danmark. Derfor tester vi over fire dage om myndighederne og en lang række aktører i branchen har styr på deres roller ved et eventuelt udbrud. Samt kan arbejde sammen om at inddæmme og standse et alvorligt udbrud, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Øvelsen varer fire dage og vil inddrage Miljø- og Fødevareministeriet, politiet, Beredskabs-styrelsen og erhvervet.