Landbrugsstyrelsen gør i en pressemeddelelse opmærksom på, at hvis de selv eller en mark-ejer nedskriver et areal i en mark, må markindtegningen efterfølgende ikke udvides i IMK med et areal, som ligger uden for det oprindeligt indtegnede areal, der er søgt støtte til før ændringsfristen. Denne regel gælder også, selvom det oplyste areal i fællesskemaet er det samme som eller mindre end det oprindelige areal.

Hvis ejeren vil have indtegnet et nyt areal, der ligger ud over det oprindeligt ansøgte areal, er det vigtigt at sætte et "nej" til grundbetaling i fællesskemaet. Landbrugsstyrelsen gør opmærksom på, at hvis der bliver opskrevet et areal og ikke krydses af i feltet "nej" til grundbetaling vil rette vedkommende modtage en høring fra dem, hvori det vil blive forklaret, at der ikke må opskrives arealer efter ændringsfristen. Landbrugsstyrelsen oplyser yderligere, at ved at undgå opskrivning af arealer efter ændringsfristen, undgår man et høringsbrev og en længere sagsbehandlingstid.