Abonnementsartikel

Landbrugsstyrelsen varsler ændringer til bekendtgørelse og vejledning om grundbetaling og ændrer fristen for slåning af græs- og brakmarker til 25. september.

I bekendtgørelsen og vejledningen om direkte støtte kan man nu læse, at der på arealer med poppellavskov må være op til 400 andre træer eller buske end poppel. I vejledningen kan man desuden læse om, hvordan den kommende satellitbaserede kontrol vil foregå. Derudover har Landbrugsstyrelsen ændret fristen for at slå græs- og brakarealer fra 15. til 25. september.

Landbrugsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen med videre, som træder i kraft 5. april 2019. Bekendtgørelsen gælder for ansøgninger om direkte støtte i 2019. Ændringerne i bekendtgørelsen har været i høring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ændringen medfører, at der på plantager, hvor afgrøden er poppellavskov i renkultur, er mulighed for pr. hektar at have op til 400 andre træer eller buske end poppel. De 400 andre træer eller buske kan bestå både af træarter, som er omfattet af definitionen af lavskov, og træarter, som ikke er. Hverken landbrugsaktiviteten eller arealets plantagemæssige stand må hæmmes af de op til 400 træer eller buske, der ikke er en del af afgrøden.

Satellitbaseret kontrol

Det betyder, at arealer med poppellavskov gøres støtteberettiget til grundbetaling, selvom der pr. ha er mere end 100 andre træer end poppel. Det gælder også for MFO-poppel.

Fra 10. april 2019 og frem til ændringsfristen 13. maj 2019 kan du anmelde den nye afgrødekode for poppelarealer med op til 400 andre træer i Tast selv-service.

- I 2019 anvender vi satellitbaseret kontrol, når vi kontrollerer overholdelsen af aktivitetskravet. Det er fx kontrollen af, om landmanden har slået eller fået afgræsset sine græsarealer inden fristen, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Satellitbaseret kontrol, også kaldet monitorering, er en ny måde at gennemføre kontrol på, hvor styrelsen bruger satellitbilleder til et se, om støttebetingelserne er overholdt. Fra 1. september vil markerne få grøn, gul eller rød markering, som viser resultatet af den satellitbaserede kontrol.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Herefter har man mulighed for at overholde aktivitetskravet eller trække marken ud af din ansøgning. Hvis en mark er rød efter 11. oktober, vil der blive fulgt op med et kontrolbesøg på marken. Vi forventer på sigt, at antallet af kontrolbesøg vil falde, og at sagsbehandlingen kan ske hurtigere, skriver styrelsen.

Fremover skal man slå sine græs- og brakarealer senest 25. september, når man søger grundbetaling. Man kan også vælge, at græsarealerne er afgræsset senest 25. september. Ændringen er en følge af satellitbaseret kontrol.