Lyt til artiklen:

Ny ordning på vej: Ekstensivering med slæt er i høring

00:00
Hastighed: ???x
01:04

Abonnementsartikel

Fra næste år kan man få tilskud til ekstensivering med slæt, som er en ny ordning, der skal understøtte klima- og miljøformål.

Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om den nye tilskudsordning ekstensivering med slæt i høring. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Ekstensivering med slæt bliver i 2022 en etårig ordning, hvor man kan søge støtte til ekstensiv drift på kulstofrige omdriftsarealer og randarealer i ådale. Formålet er at nedsætte udledningen af drivhusgasser og kvælstof. Den ekstensive drift betyder blandt andet, at der kun må tages slæt på arealet, at der ikke må tilføres gødning, og arealet ikke må afgræsses.

Styrelsen forventer, at det bliver muligt at søge støtte fra ordningen fra 1. februar 2022. Der kommer yderligere informationer om ordningen i den kommende tid.

Ordningen ekstensivering med slæt bliver i 2022 en del af det danske landdistriktsprogram og bliver finansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce