Der er kæmpe gevinster at hente inden for en ganske kort årrække, hvis danske landmænd anvender satellitfotos, droner og GPS-teknologi til at gøde og sprøjte markerne. Det skriver Miljø- og fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

En ny rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet viser, at det samlede landbrugserhverv vil kunne opnå gevinst på mellem 255 millioner kroner og 1,2 milliarder kroner årligt ved at udnytte præcisionslandbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det glæder mig, at forskerne kan se et betydeligt erhvervsøkonomisk potentiale i præcisionslandbrug, og at det er muligt at hente gevinsten allerede inden for ganske få år. Vi er her i gang med at bane vejen for et nyt kapitel i landbruget, hvor teknologien kan forbedre den enkelte landmands økonomi, samtidig med at præcisionslandbrug også kan gavne miljøet, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Allerede inden for to-tre år kan der høstes en gevinst på 255 millioner kroner. Det kræver at landbruget anvender de præcisionsteknologier, der er tilgængelige i dag, på cirka 70 procent af landbrugsarealet. IFRO vurderer, at gevinsterne allerede indenfor tre til fem år kan være betydeligt højere som følge af udvikling af nye løsninger og faldende priser på udstyr.

Præcis sprøjtning og gødskning

Gevinsten finder forskerne ved, at landmændene ved hjælp af teknologien vil kunne udføre markarbejdet langt mere præcist og blandt andet kun udbringe den præcise mængde gød-ning og sprøjtemidler, som markerne har behov for. Dermed skal landmændene ikke bruge penge på unødvendige tiltag.

Samtidig gavner præcisionslandbrug miljøet, da markerne ikke får tildelt mere kvælstof end afgrøderne kan optage, og ved at pesticiderne kun rammer der, hvor der er ønske om effekt.

Flere initiativer i gang

Miljø- og Fødevareministeriet lægger i øjeblikket mange kræfter i at undersøge potentialerne og kortlægge barrierer for anvendelse af præcisionsteknologier. Blandt andet har ministeriet indgået et partnerskab med Landbrug & Fødevarer, hvor det blandt andet vil blive vurderet, om der skal igangsættes yderligere projekter for at få viden og fremme brugen af præcisionsteknologier.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ministeriet har også etableret et bredt partnerskab om præcisionssprøjtning for at få flere gode ideer frem i lyset og skabe samarbejde omkring præcis sprøjtning.

Derudover kører Landbrugsstyrelsen i øjeblikket en pilotprojektordning, hvor 20 landmænd er med til at udvikle præcisionslandbrug som en dyrkningsform, der på sigt kan bruges i den målrettede regulering.