Abonnementsartikel

Formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, mener ikke, at den endnu ikke offentliggjorte Novana-rapport beviser, at landbruget er skyld i øget kvælstofudledning.

På baggrund af en endnu ikke offentliggjort rapport fra Novana, har Danmarks Naturfredningsforening tidligere kaldt kvælstofforureningen langt værre, end hidtil antaget. Det sker på baggrund af en stigning i udledningen af kvælstof på 6000 tons i perioden 2012 til 2015, så der ialt i 2015 blev udledt 61600 tons kvælstof til det danske vandmiljø.

Det får formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild til at gå i rette med Danmarks Naturfredningsforening.

- På lang sigt vil vi stadig se en faldende tendens i udledningen, blandt andet fordi der fortsat er stort fokus på at udvikle og bruge nye sorter og nye dyrkningsmetoder, der er mere kvælstofeffektive,

Marin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer

- Konklusionen i Novana-rapporten er, at der er sket et stort samlet fald i udledningen af kvælstof på hele 44 procent i perioden 1989-2015. Man kan ikke på baggrund af en meget kort årrække sige, at kurven er knækket, og trenden nu er stigende udledning siger Martin Merrild og fortsætter:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Man kan heller ikke på år-til-år niveau sammenligne udledningsdata med den beregnede udvikling, altså baseline. Det skal ses over en længere tidshorisont. På lang sigt vil vi stadig se en faldende tendens i udledningen, blandt andet fordi der fortsat er stort fokus på at udvikle og bruge nye sorter og nye dyrkningsmetoder, der er mere kvælstofeffektive.

Øget nedbør har skylden

Forklaringen på den øgede mængde udledt kvælstof i 2015 skal, ifølge Martin Merrild, findes et helt andet sted end hos landbruget.

- Nedbørsmængden i 2015 var den næsthøjeste siden 1990. De følgende meget vanskelige betingelser med at høste og så efterafgrøder og vintersæd vil typisk resultere i en større udledning end normalt i efterårsmånederne, siger Martin Merrild.