Et udstillingsvindue, der tydeligt sætter Danmark på verdenskortet som et førende fødevareland og skaber en samlet markedsføringsstemme i udlandet for den danske fødevareklynge.

Det skal være med til at booste eksporten af fødevarer, ingredienser, maskiner og teknologi fra den danske fødevareklynge. Hvis det lykkes at finde danske løsninger på en række af de udfordringer, som verden står over for, er potentialet en øget fødevareeksport på mere end 30 milliarder kroner og tusindvis af nye danske arbejdspladser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det vurderer virksomheder og organisationerne selv i den fortælling om den danske fødevareklynge, der i dag offentliggøres sammen med et nyt Fødevarepartnerskab. Partnerskabet bliver lanceret som opfølgning på de politiske aftaler bag Vækstplan for Fødevarer og Fødevare- og landbrugspakken.

Fødevarepartnerskabet er for hele den danske fødevareklynge og sættes i gang med finansiering fra en række store virksomheder på fødevareområdet samt DI og Landbrug & Fødevarer. Konceptet kendes fra State of Green, der på området for grøn teknologi fremviser og brander danske løsninger. På samme måde skal hele den danske fødevareklynge nu også have en stærk fælles platform, der kan styrke samarbejdet og sætte eksporten i et helt nyt gear.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) mener bestemt, at det er realistisk at få salget af danske fødevarer, fødevareingredienser, maskiner og udstyr til at vokse.

- På verdensmarkedet vil det i stigende grad være de, der forstår at producere med eksempelvis et lavt forbrug af vand og energi og med en høj kvalitet og fødevaresikkerhed, som løber med ordrerne og kundernes tillid. Danske landmænd og fødevareproducenter er verdenskendte for deres kvalitetsprodukter med høj fødevaresikkerhed, og gennem samarbejde skal vi hele tiden ruste os til en hårdere konkurrence. Derfor samler vi nu markedsføringen af den danske fødevareklynge overfor en omverden, der skriger på sunde kvalitetsfødevarer, der er produceret bæredygtigt og ressourceeffektivt. Det kan vi levere, og det vil forhåbentlig øge eksporten med milliarder af kroner og skabe mange nye danske arbejdspladser, siger Esben Lunde Larsen.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K):

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Danske fødevarevirksomheder står stærkt både herhjemme og i udlandet. Men der er et stort potentiale for at øge eksporten af danske fødevarer yderligere. Det kræver, at vi bliver bedre til at promovere området og øge det globale kendskab til de ting, som gør dansk fødevareproduktion unik og i særklasse. Det nye fødevarepartnerskab og den nye fælles danske fødevarefortælling er vigtige tiltag i den sammenhæng, siger Brian Mikkelsen.

Virksomheder bakker op

Staten bidrager med 20 millioner kroner over fire år. Arla Foods, Danish Crown, Carlsberg, Novozymes, Chr. Hansen, FOSS, Royal Greenland, DLF Trifolium og Danish Agro bidrager til projektet. De tre førstnævnte samt Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, Miljø- og Fødevareministeriet, Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet udgør bestyrelsen.

I første omgang nedsættes bestyrelsen, og der oprettes et sekretariat, der skal sikre en langsigtet profilering af Danmark som fødevareland, styrke samarbejdet og sammenhængskraften i fødevareerhvervet samt sikre, at de dygtigste talenter vil arbejde i den danske fødevareklynge.

Torben Ladegaard , tidligere CEO i FOSS Group, er udpeget som bestyrelsesformand for Fødevarepartnerskabet:

- Den danske fødevareklynge bygger på et stærkt fællesskab og en stolt tradition for samarbejde og innovation. Jeg er stolt over at skulle være med til at udbrede kendskabet til vores styrker - både overfor et eksportmarked og overfor os selv. Jeg er helt overbevist om at samarbejde er nøglen til at Fødevarepartnerskabet kan få succes; udfordringen bliver at orkestrere, at alle gode kræfter i fødevareklyngen trækker i samme retning, siger Torben Ladegaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der skal stilles skarpt på de styrkepositioner, som den danske fødevareklynge skal være kendt for i fremtiden. Som opfølgning på Vækstplan for Fødevarer er der allerede udviklet en fælles fødevarefortælling om dansk fødevareproduktion, som er udarbejdet af en række repræsentanter for den danske fødevareklynge med Arlas direktør Peder Tuborgh i spidsen.

- Danmark har en af verdens førende fødevaresektorer, der skaber eksport og værdi for det danske samfund. Derfor er det essentielt, at vi som land fokuserer på at finde svar på fremtidens store fødevareudfordringer ved at skabe sunde, naturlige og bæredygtige fødevarer til en verden, der i stigende grad får flere og flere munde at mætte. Der er lagt et enormt engagement i at bringe fortællingen om den danske fødevaresektor til live, og det belønnes nu med dette meget konkrete initiativ, der uden tvivl vil styrke samarbejdet mellem staten, fødevaresektoren og andre partnere, siger Peder Tuborgh.