NaturErhvervstyrelsen har offentliggjort reglerne for grundbetaling som gælder for 2017.

Bekendtgørelsen omhandler også grøn støtte, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er enkelte ændringer i forhold til reglerne for 2016.

Inddragelse af betalingsrettigheder

Efter EU-reglerne skal NaturErhvervstyrelsen inddrage betalingsrettigheder, som er i overskud, hvis der har været et overskud to år i træk. Hvis en landmand har haft et overskud på 0,50 ha i 2016, og han får et overskud på 1,0 ha i 2017, skal NaturErhvervstyrelsen inddrage betalingsrettigheder for 0,50 ha. NaturErhvervstyrelsen inddrager altid betalingsrettighederne med den laveste værdi.

Hvis man som landmand både ejer- og forpagter-betalingsrettigheder med samme lave værdi, kan man som noget nyt vælge, at NaturErhvervstyrelsen skal inddrage ejede betalingsrettigheder før de forpagtede.

Tildeling fra national reserve

I 2017 kan man kun søge om betalingsrettigheder fra den nationale reserve til arealer, der har været midlertidigt eksproprieret i to år i træk. Det skyldes, at NaturErhvervstyrelsen først inddrager et overskud af betalingsrettigheder, når der har været et overskud to år i træk.

Plantetal for poppel

For lavskovsarealer med poppel sætter NaturErhvervstyrelsen det krævede plantetal ned til mindst 1.000 planter pr. ha i 2017. Hidtil har minimumsplantetallet været 2.000 planter pr. ha.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvad er ikke ændret

NaturErhvervstyrelsen har modtaget mange gode kommentarer til bekendtgørelsen, da den var i høring. Flere har påpeget et problem med, at små permanente græsarealer under 0,30 ha bliver lagt i egen markblok, så de ikke længere er støtteberettigede. Andre ønsker, at der indføres flere typer af MFO-arealer. Der blev også stillet forslag om at have mulighed for vildt- og bivenlige tiltag bredere end 10 meter.

På Høringsportalen kan man læse de konkrete kommentarer og begrundelsen for, at reglerne ikke er ændret på disse punkter.