Abonnementsartikel

NaturErhvervstyrelsen har færdiggjort en grundig gennemgang af reglerne for krydsoverensstemmelse, der skal sikre, at der kun er krav til lige præcist dét, som der kan stilles krav om.

NaturErhvervstyrelsen har det seneste halvandet år gennemført en grundig undersøgelse af regelgrundlaget for krydsoverensstemmelseskravene. Alle 105 krav er gennemgået. Kravene skal på tværs af fagområder medvirke til, at landmændene lever op til kravene til natur- og miljøforhold, fødevarehygiejne, dyrevelfærd og til, at landbrugsarealer, der er taget ud af drift, holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand.

Nu er den store gennemgang af kravene afsluttet, og NaturErhvervstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse i høring.

- Det er vigtigt for os, at det bliver så let som muligt at være landmand i Danmark, og at ingen skal bebyrdes med flere regler end højst nødvendigt. Sagen om fejl ved håndhævelsen af dyrevelfærdskravet, 3.8, dernæst bræmmesagen og den efterfølgende kritik fra erhvervet gjorde, at vi i sin tid gik i gang med en større gennemgang af reglerne for krydsoverensstemmelse fra en ende af. Jeg er meget glad for, at der nu er helt styr på kravene, siger Steen Bonde, enhedschef i Miljø & Biodiversitet hos NaturErhvervstyrelsen.

Får penge tilbage

I arbejdet med regelgrundlaget er der fundet fire større fejl, som har betydet, at landmændene uretmæssigt er blevet trukket i støtte. Tre af de fire fejl er tidligere blevet håndteret, og de berørte landmænd har fået betalt trukket støtte tilbage. Den fjerde handler om veterinærmedicinkravene. Det forventes, at fejl ved disse krav kommer på plads så hurtigt som muligt i 2017.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er meget beklageligt, at mange landmænd er blevet uretmæssigt trukket i støtte, og vi genoptager naturligvis hurtigst muligt sagerne. Vi finder det rimeligt, at alle berørte landmænd får deres penge tilbage - også i de sager, som er mere end tre år gamle og dermed er forældede. Det er noget, som kun Finansudvalget kan give tilladelse til, så det har vi søgt om, og udvalget har nu sikret bevilling til at tilbagebetale alle de berørte landmænd, fortæller Steen Bonde.

NaturErhvervstyrelsen kontakter alle berørte landmænd inden udgangen af 2017, og alle berørte landmænd vil få tilbagebetalt støtte tilbage til 2007. Ud over at rette op på fejlene, iværksættes nu en række initiativer til at forebygge sådanne fejl i fremtiden.