I forbindelse med årets ansøgningsrunde om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer blev der ansøgt for knap syv millioner kroner.

Ansøgningerne er blevet vurderet og indstillet til enten godkendelse eller afslag af et eller begge af NaturErhvervstyrelsens to rådgivende udvalg; Bevaringsudvalget for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer (Bevaringsudvalget) og Udvalget for Plantegenetiske Ressourcer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Projekttilskudsordningen er en del af Danmarks indsats for bevaring af biodiversiteten inden for jordbrugets genetiske ressourcer for fødevarer og foder. Bæredygtig brug, udvikling og bevaring af jordbrugets ressourcer kan både styrke fødevaresikkerheden og bidrage til udviklingen indenfor jordbruget.

Det er lykkedes NaturErhvervstyrelsen af finde yderligere 0,7 millioner kroner til tilsagn i tillæg til de oprindeligt budgetterede tre millioner kroner, således at der i alt gives tilsagn for 3,7 millionerkroner

Overordnet omhandler projekterne forskning, innovation, afsætning og formidling indenfor jordbrugets genpulje for husdyr og planter.