Abonnementsartikel

Trods ekstra mange ansøgninger har NaturErhvervstyrelsen fundet ekstra penge, så man kan imødekomme alle tilskudsberettigede projekter til rydning og forberedelse til afgræsning.

I ansøgningsrunden 2016 modtog NaturErhvervstyrelsen i alt 322 ansøgninger om tilskud til projekter i Natura 2000-områder for i alt 60,5 millioner kroner Det betyder en stor overansøgning, men der er fundet ekstra penge, hvilket eksempelvis betyder, at NaturErhvervstyrelsen kan imødekomme alle tilskudsberettigede projekter til rydning og forberedelse til afgræsning.

Formålet med ordningerne er at yde tilskud til investeringer, der kan sikre eller forbedre tilstanden for naturtyper og arter inden for de særligt udpegede Natura 2000-områder.

Ansøgningerne fordeler sig således:

278 har søgt om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

32 har søgt om forundersøgelser til etablering af naturlige vandstandsforhold

12 har søgt om etablering af naturlige vandstandsforhold

Der er søgt om tilskud for flere penge end der oprindeligt var afsat til ordningerne. Der var afsat følgende beløb til hver indsats:

28,1 millioner kroner til rydning og forberedelse til afgræsning

3,6 millioner kroner til forundersøgelse til etablering af naturlige vandstandsforhold

8,4 millioner kroner til etablering af naturlige vandstandsforhold

Beløbet er blevet suppleret med cirka 16 millioner kroner, og NaturErhvervstyrelsen kan imødekomme alle tilskudsberettigede projekter til rydning og forberedelse til afgræsning og etablering af naturlige vandstandsforhold.

Rydning og forberedelse

Der er søgt om tilskud til rydning af cirka 74 hektar og om tilskud til forberedelse til afgræsning på cirka 6.647 hektar. I alt er der indkommet ansøgninger for cirka 38,8 millioner kroner, hvilket er en overansøgning på 10,7 millioner kroner

Der er allerede udsendt mange afgørelser og de resterende afgørelser vil blive udsendt i starten af 2017.

Naturlige vandstandsforhold

Der er søgt om tilskud til forundersøgelser af cirka 1.715 hektar og om tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold på cirka 2.741 hektar. I alt er der indkommet ansøgninger for 21,7 millioner kroner, heraf cirka 14,1 millioner kroner til etablering af naturlige vandstandsforhold.

Alle afgørelser om tilskud til naturlige vandstandsforhold er udsendt.