Abonnementsartikel

Onsdag den 1. februar 2017 skifter NaturErhvervstyrelsen navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Fra 1. februar skifter NaturErhvervstyrelsen navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Navneskiftet sker for at skabe større klarhed om styrelsens kerneopgave som erhvervsstyrelse og for at undgå forvirring i forhold til Naturstyrelsen, som er en anden af Miljø- og Fødevareministeriets styrelser. Navneskiftet sker i forbindelse med en ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet, hvor man har samlet ministeriets institutioner i fire selvbærende og brugerorienterede styrelser: Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.