Miniådalen og dobbeltprofiler i vandløbene er ikke længere virkemidler i vandplanerne. Det kan få helt katastrofale følger for afvandingen af de sjællandske marker.

Det virkemiddel kommunerne har tilbage er ilægning af groft materiale, som det hedder i vandplanerne. Eller sagt med andre ord: at hælde grus i vandløbene!

Artiklen fortsætter efter annoncen

Enhver kan sige sig selv, at det vil skabe dårligere afvanding på de flade, sjællandske vandløb. Risikoen for, at drænudløbene stopper til øges, og resultatet er forsumpning. Nogle steder vil man se det med det samme. Andre steder vil forsumpningen komme snigende og langsom gøre jorden udyrkbar. I ingen af tilfældene får landmanden erstatning for værditabet.

Hvorfor fjerne gode virkemidler?

Som et af de få virkemidler kan minådale og dobbeltprofiler i vandløbene både sikre afvandingen, skabe bedre miljø og natur.

Derfor er det mig komplet ubegribeligt, at netop de virkemidler nu er taget af listen.

For netop de virkemidler er der opbakning til blandt lodsejere og kommuner. Det er lidt dyrere end bare at hælde grus i vandløbet. Til gengæld det også samfundsøkonomisk dyrt og dumt at lade landbrugsjord forsumpe. Og gevinsterne ved at lave fx dobbeltprofil er meget større.

Et vandløb med dobbeltprofil kan løse rigtig mange udfordringer og er en gevinst for både miljø og klima fordi, det kan tage de store vandmængder, vi ser i perioder. Samtidig er den smalle strømrende i bunden med til at holde vand i vandløbet i de meget tørre somre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En løsning der samtænker klima, miljø og afvanding er ikke så dyr endda. Tværtimod.

Dobbeltprofiler skal tilbage

Det er især Østdanmark, der bliver ramt når, vi ikke længere kan få lov til at lave dobbeltprofiler i vandløbene. Her er ingen naturlige ådale, som både samler vandet og skaber miljø og natur.

Det er helt uacceptabelt, og Gefion vil kæmpe for, at få dobbeltprofilerne og miniådalene tilbage.

For mens Danmark har taget virkemidlerne af bordet, så behøver vi bare at kigge over sundet og til Sverige for at se dem flittigt brugt. Det er da lidt af et paradoks, at vi ikke kan bruge dem på denne side af Øresund.

For her står vi med en ægte tabersituation for alle parter. Kommunerne mister et redskab i værktøjskassen, landbrugsjord forsumper og miljøgevinsten udebliver.