Abonnementsartikel

Liberal Alliances skib på Folkemødet dannede rammen om en debat, der forsøgte at fokusere på, hvordan vi kommer videre både med landbrug og natur.

Tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) var ordstyrer, da repræsentanter for henholdsvis landbrug og natur tørnede sammen med politikere fra Liberal Alliance til en debat om landbrug og natur og det store spørgsmål: "hvordan kommer vi videre?"

Hun gav bolden op ved at konstatere, at landbrug og natur tit sættes op som modsætninger.

- Skal vi have landbrug i fremtiden, skal vi acceptere, at vi lever i en global verden, sagde han.

Peter Kier, bestyrelsesmedlem BL

- Men det er det ikke. Så vi må finde ud af, hvordan vi sammen kommer videre, sagde hun.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tal samme sprog

Et gennemgående svar på tværs af de forskellige interesser, der var repræsenteret i panelet, lød på, at der er behov for et fælles sprog.

- Det handler om, at vi få det samme sprog af hensyn til vores sameksistens. Men vi ved ikke, hvornår vi taler om hvad. Når vi snakker om biodiversitet, taler vi om forskellige ting, sagde Morten D.D. Hansen.

Han oplever meget miskommunikation mellem, hvad myndigheder forventer, og hvad lodsejere og befolkning forventer i kraft af forskellige opfattelser af, hvad begreberne dækker over.

- Vi skal blive meget skarpere på, hvad det er, vi vil, så vi kan tale samme sprog, sagde han.

Han blev delvist bakket op af Landbrug & Fødevarers viceformand, Lars Hvidtfeldt, der erkendte, at der nogle gange er sprogforbistring i debatten.

Respekt for ejendomsret

- Men vi må også erkende, at vi som landmænd befinder os i orkanens øje, og at der en masse, der vil en masse med vores jord. Men man skal respektere, at det er vores ejendom - vores virksomhed, sagde han.

Ifølge Lars Hvidtfeldt er det en nøgle til at forstå hinanden, at man må respektere, at der er nogen, der har et skøde og nogen, der ønsker noget på andres jord.

- Vi skal finde ud af, hvad det er, vi vil - og hvorhenne. Nu er det sovset til i, at vi vil en messe alle steder, sagde Lars Hvidtfeldt og tilføjede, at vi ikke har ressourcer til at kunne det hele.

Brug for lovændring

- Vi har behov for nogle lovgivningsmæssige ramme, så vi både kan eksistere og levere på de her områder. Vi oplever nogle gange disharmoni i forhold til lovgivningen.

- Det handler om gensidig respekt, for jeg skal have et udkomme, og det er naturligt at kultivere og dyrker jorden. Det er vigtigt at få med i debatten, mener Lars Hvidtfeldt.

Fælles viden

Dermed var bolden givet op til Danmarks Naturfredningsforenings landbrugspolitiske seniorrådgiver, Thyge Nygaard, som fastslog, at han har respekt for Lars Hvidtfeldt ejendomsret, men at han også er enig med Morten D. D. Hansens efterlysning af et fælles sprog.

- Men samme sprog forudsætter samme vidensgrundlag, sagde han.

- Og så er det et spørgsmål om, hvad samfundet vil prioritere, sagde Thyge Nygaard.

Han fremhæver Holland som et forbillede, hvor man for nogle år siden brugte 50 milliarder euro for at flytte og koncentrere landbruget i nogle områder og give plads til natur andre steder.

Skinger debat

Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlem Peter Kier slog i sit oplæg fast, at Bæredygtigt landbrug er interesseret i at kunne snakke sammen og give plads til alle.

- Jeg repræsenterer primærproducenterne 100 procent, og vi er både konventionelle og økologer, sagde han.

Men fælles for primærproducenterne er ifølge Peter Kier, at de ønsker en målrettet og faglig regulering på basis af målestationer.

Han synes dog, at debatten har været skinger. Han oplever, at landbrug og natur sættes op mod hinanden som et enten eller, og at debatten bliver meget skinger.

- Så står vi der i hver sin grøft. Men skal vi have landbrug i fremtiden, skal vi acceptere, at vi lever i en global verden, sagde han.

To repræsenterer landbruget

Her brød ordstyrer Eva Kjer Hansen ind med et direkte spørgsmål til Lars Hvidtfeldt:

- Kan landbruget tale sammen, spurgte hun med henvisning til, at landbruget jo repræsenteres af forskellige organisationer - Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug.

Lars Hvidtfeldt svarede, at han tror det.

- Ellers er vi skidt stillet, sagde han.

For meget råberi

Mette Bock (LA) er i færd med at overdrage stafetten som fødevareordfører til sin afløser på posten, Carsten Bach, men hun er også opmærksom på, at debatten om landbruget er meget polariseret.

- Min erfaring er, at det er utroligt hæmmende for en udvikling, at der er så meget råberi i den her debat. Og det bidrager I alle til, sagde hun henvendt til både landbrugets repræsentanter og naturorganisationernes talsmænd.

- Hvis vi skal videre med både landbrug og natur, forudsætter det, at I bliver bedre til at tale sammen som organisationer, sagde hun.

Hun mener, at det er vigtigt at holde fast i landbrugspakken og få den til at virke efter hensigten - både til gavn for landbruget og naturen.

Langt fra hinanden

Lars Hvidfeldt er enig med Mette Bock i, at landbruget og Danmarks Naturfredningsforening står langt fra hinanden, og at det ikke gør det nemmere at finde løsninger.

- Vi skal blive bedre til det, men når formanden for Danmarks Naturfredningsforening siger på naturmøde, at hun ikke ønsker konventionelt landbrug i Danmark, så er vi langt fra hinanden, sagde Lars Hvidtfeldt.

Jordfordeling

Både landbrug og natur vil ifølge panelet profitere af jordfordeling, men ifølge både landbruget og naturorganisationerne er tinglysningsafgifter en hindring for jordfordeling, som ellers kan skabe en bedre fordeling af henholdsvis landbrugsarealer og naturarealer.

- Vi er som et ekko af hinanden. Der er ingen jordfordelinger, fordi staten vil have penge. Så det vil ikke koste staten noget at droppe tingslysningsafgiften, lyder det samstemmende.

Et andet politisk problem blev fremhævet af Morten D.D. Hansen, som gør opmærksom på, at meget natur reguleres i landbrugsstøtteordninger.

- Vi ser gang på gang, at lovgivningen spænder ben for naturen. Meget lovgivning er decideret kontraproduktiv, sagde han.

Deltagerne

I panelet deltog seniorrådgiver Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening, biologen Morten D.D. Hansen, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Peter Kier, viceformand i L&F, Lars Hvidtfeldt samt Liberal Alliances tidligere fødevareordfører Mette Bock og den nuværende ordfører, Carsten Bach.