Abonnementsartikel

Vær opmærksom på at det kan være nødvendigt at fremsende skriftligt meddelelse til forsikringsselskabet senest den 30. september for at være fritstillet den resterende del af året.

Når en fem-årig landbrugsforsikringsaftale ophører, og landmanden ønsker at indhente nye tilbud, er det vigtigt, at der er tale om samme grundlag - det vil sige selskaberne skal have de samme risikooplysninger, for at gøre tilbuddene sammenlignelige.

Hos Agri Nord Forsikringsmægling oplever de ofte situationer, hvor landmænd i første omgang selv indhenter tilbud, uden der er fremsendt tilbudsmateriale til selskaberne. Udgangspunktet har blot været, at de nye tilbud skal være med samme dækninger som i nuværende selskab.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Herved risikerer de, at der ikke tages højde for de behov, der er på nuværende tidspunkt, ligesom de ikke får belyst alle de nye forsikringsdækninger selskaberne kan tilbyde nu i forhold til for fem år siden, fortæller forsikringsmægler Steve Møller Madsen.

Umuligt at sammenligne

Når de forskellige tilbud modtages, føles det derfor meget vanskeligt at foretage en sammenligning, hvorefter vi bliver kontaktet, oplyser forsikringsmægler Steve Møller Madsen hos Agri Nord Forsikringsmægling.

- Det resultat vi oftest møder, er forsikringstilbud, der er usammenlignelige på grund af forskellige dækninger. Når vi kommer i sådanne situationer, medfører det ofte, at vi må indhente nye tilbud, for at få alle relevante behov dækket, forklarer han.

Det betyder dobbeltarbejde for både landmanden, selskab og rådgiver. Her er det værd at bemærke, at det koster forsikringsselskaberne tid og dermed penge at afgive tilbud, og at der i sidste ende kun er forsikringstageren - det vil sige landmanden - til at betale.

- Ved at indhente sammenlignelige tilbud sikrer landmanden, at der opnås de relevante- og tidssvarende dækninger - ofte til en bedre præmie end han selv vil kunne opnå, siger Steve Møller Madsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Husk opsigelsesfrist

En anden ting, det er vigtigt at være opmærksom på, er opsigelsesfristen. De fleste selskaber har tre måneders opsigelsesfrist til hovedforfaldsdagen. Det betyder, at forsikringsselskabet skal have modtaget en skriftlig opsigelse senest den 30. september, såfremt aftaleperioden udløber ved årsskiftet.

Det kan allerede nu være vanskeligt rent tidsmæssigt at få indhentet tilbud fra selskaberne og taget beslutning inden denne dato.

- Ønsker landmanden alligevel at afprøve konkurrencesituationen på forsikringsmarkedet i indeværende år, fordi den flerårige aftale ophører, skal der tilsendes forsikringsselskabet en skriftlig opsigelse inden den 1. oktober vedrørende fritstillelse pr. 31. december, siger Steve Møller Maden.